Monday, November 5, 2012

Memahami kejadian manusia dan bermulanya agama


MANUSIA DAN AGAMA

MANUSIA DAN AGAMA

01. KEJADIAN MANUSIA MENGIKUT SAINS BARAT
02. KAJADIAN MANUSIA MENURUT AL QURAN
03. KEPERLUAN MANUSIA KEPADA AGAMA
04. AGAMA SAMAWI DAN AGAMA BUDAYA

ISLAM AGAMA FITRAH

05. ISLAM SEBAGAI SISTEM KEHIDUPAN
06. NILAI-NILAI DAN AMALAN DALAM AJARAN ISLAM
07. NABI MUHAMMAD S.A.W. UNTUK SEMUA UMAT

BUDAYA, ETIKA DAN AKHLAK ISLAM

08. KONSEP ETIKA DALAM ISLAM
09. KEPENTINGAN AKHLAK DALAM ISLAM
10. TEST
11. AKHLAK MAHMUDAH DAN MAZMUMAH
12. PRINSIP-PRINSIP AKHLAK ISLAM
13. BEBERAPA CONTOH AKHLAK RASULULLAH S.A.W.
14. PANDUAN AKHLAK DALAM EKONOMI, POLITIK DAN SOSIAL
BAB : PERTAMA  
MANUSIA DAN AGAMA  
1.0 Pengenalan  
Setiap manusia yang berakal fikiran akan memikirkan mengenai agama. Perkara yang sering difikirkan ialah asal usul kejadiannya, kewujudannya dalam alam ini, mengapakah mereka perlu berada dalam alam ini, apakah tujuan berada di dalam alam ini, dari manakah mereka datang dan kemanakah mereka akan pergi setelah kematian. Persoalan yang sering timbul adalah mengenai kematian, adakah kematian itu penghujung kehidupan atau ada kehidupan lain. Oleh itu untuk mengetahuan persoalan ini perlu kepada suatu penjelasa daripada Pencipta alam ini sendiri. Manusia tidak mampu menjawabnya. Allah s.w.t. sebagai pencipta alam ini telah mengutuskan rasul-rasulnya memberi jawapan yang benar melalui wahyuNya al Quran. Oleh kerana ramai manusia tidak mempercayai al Quran akhir mereka tersesat jalan dalam mencari jalan yang benar kerana menurutkan hawa nafsu mereka sendiri.   
  
1.1 Bagaimana Alam Ini Bermula  
Alam ini adalah suatu keajaiban yang menjadi tanda tanya kepada kita. Pandanglah ke langit pada waktu malam pekat. Langit yang luas tidak ada penghujungnya, bintang-bintang dan segala sistem cakrawalanya yang berwarna warni bergemerlapan di langit. Lihat pula di bumi yang masih banyak misteri yang belum terjawab. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau, gunung-ganang, berbagai unggas dan penghuni rimba serta suara alam yang mengasyikkan, kesemuanya itu adalah keajaiban alam. Kesemuanya ini meminta supaya manusia yang berakal supaya memikirkannya.  
Persoalan yang timbul:  
1 Adakah anda pernah memikirkan keajaiban alam ini?.
2 Adakah anda pernah memikirkan berkenaan diri anda sendiri sebagai sebahagian daripada isi alam yang maha luas ini?
3 Adakah Pernah membandingkan diri anda dengan makhluk-makhluk lain penghuni alam ini yang lebih besar dari segi kekuatan dan saiz?
Pasti anda sedar bahawa manusia adalah makhluk yang terlalu kecil dan lemah di alam ini. Bermula dari sini anda mula menyedari bahawa alam yang penuh misteri ini sudah pasti ada pencipta dan pemiliknya. Dialah Allah s.w.t. (subhanahu wa ta’ala / yang maha suci dan maha tinggi) yang bersifat Maha Agung lagi Maha Sempurna. Maka sudah pasti Dia (Allah s.w.t.) tidak diciptakan semua ini secara sia-sia.   
  
Terjemahan: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang Yang berakal; (Surah Ali ‘Imran:190).  
Pada umumnya semua manusia percaya bahawa alam ini ada permulaan, dahulunya tidak ada kemudian ia diadakan. Persoalannya bilakah ia bennula dan siapakah yang menciptakannya?. Persoalan inilah yang sering berlegar di pemikiran hampir setiap manusia sejak zaman berzaman. Bagi mereka yang hanya bergantung kepada kemampuan akal, maka lahirlah berbagai hipotesis dan teori tentang penciptaan alam dan manusia. Pada hakikatnya manusia tidak akan mampu mencari kebenaran yang hakiki dengan hanya berpandukan akal yang ada pada mereka. Dapatkah akal mereka memberi jawapan yang pasti tentang persoalan-persoalan ghaib seperti apakah sebenarnya kehidupan ini? Dari mana manusia datang? Apakah tujuan manusia berada di dunia ini? Apakah kematian itu bermakna berakahirnya kehidupan dan apakah manusia tidak akan dihidupkan semula di alam yang lain?.  
Akal manusia tidak mampu memberikan jawapan yang pasti tentang persoalan ini. Manusia terus hanyut di alam pemikiran yang tidak berpenghujung. Namun, jawapan yang pasti tidak pernah wujud, kesemuanya samar-samar belaka seolah-olah si buta yang cuba mengenali gajah. Dengan hanya meraba di bahagian tertentu sudah pastilah jawapan yang mereka perolehi bukannya mutlak dan bukanlah gambaran sebenar seekor gajah. Lebih malang lagi rabaan itu hanyalah dari segi zahir sahaja, sedangkan sifat dalamannya masih jauh daripada pengetahuan mereka.  
1.1.1 Permulaan Alam Menurut Sains Barat  
Sejak dari abad ke-15M iaitu apabila tercetusnya 'Zaman Renaisans' yakni zaman menghidupkan semula semangat pembelajaran, seni dan kesusasteraan di Eropah, ahli-ahli sains Barat mula memikirkan tentang kejadian alam dan melahirkan beberapa teori tentangnya. Antara teori yang paling tersohor di kalangan sarjana Barat ialah teori Letusan Besar atau "Big Bang."  
Mengikut teori "Big Bang" bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya yang ada sekarang ini dahulunya tidak ada. Kira-kira lima belas hingga dua puluh billion tahun yang lalu satu letusan besar telah berlaku akibat daripada pemampatan jisim atom di ruang alam. Pemampatan jisim-jisim atom ini telah menghasilkan suhu yang tersangat amat panas yang akhirnya mengakibatkan berlakunya satu letusan besar atau big bang. Apabila bahan atom yang padat itu meletus, ia berpecah dan berkecai dalam bentuk awan hidrogen yang kemudiannya mengetal menjadi awan galaksi. Pada peringkat awal, alam semesta ini telah dipenuhi dengan gas panas dan bahan radiasi. Gas panas dan padat itu tersebar luas memenuhi ruang dan akhirnya menyejuk lalu membentuk ketulan yang terapung-apung di alam semesta. Ketulan gas-gas inilah yang membentuk bintang-bintang di sistem cakrawala di alam ini. Bumi dan planet yang lain dikatakan berasal daripada bahagian matahari yang memisahkan diri pada masa matahari masih berupa kabut yang tebal. Bahagian yang terpisah itu menjadi sejuk dan terjadilah planet-planet seperti sekarang. Proses pembentukan itu berjalan terus-menerus mengikut hukum alam yang memakan masa berbillion tahun.  
Andaian bahawa cakrawala yang ada di alam ini terjadi bermula daripada satu letusan besar mungkin ada kebenrannya. Tetapi itu bukanlah bermakna ia terjadi sendiri tanpa perancangan. Bukankah letusan yang melahirkan bumi, matahari, bintang-bintang dan segala yang lain itu juga merupakan satu perancangan? Adakah mungkin bintang-bintang di langit dengan segala sistem planet yang berjumlah berbillion-billion itu terjadi dan beredar sendiri secara teratur tanpa ada pengaturnya yang maha bijaksana?  
Kitab suci al-Quran sendiri menjelaskan bahawa langit dan bumi ini dahulunya merupakan lapisan asap dan debu yang satu, kemudian kuasa Allah s.w.t. telah membentuknya menjadi objek yang berlainan. Firman Allah:  
  
Terjemahan: kemudian ia menunjukkan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada Dengan sukarela atau Dengan paksa!" keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh Dengan sukarela" (Surah al Fussilat:11).  
  
Firman Allah s.w.t. lagi:   
  
Terjemahan: dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda Yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman? (Surah al Anbiya’:30).  
  
Daripada kedua ayat al-Quran yang dibentangkan di atas jelas menunjukkan bahawa alam ini bukannya terjadi sendiri tanpa perancangan, sebaliknya ia terjadi menurut ketentuan Allah s.w.t. yang Maha Berkuasa. Apa yang disangka saintis Barat sebagai hukum tabie itu sebenarnya adalah sunnatullah (peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. ) yang telah ditentukan sejak azali.  
1.1.2 Sains Barat dan Teori Evolusi  
Amat jelas sekali bahawa dalam kehidupan moden kini, masyarakat dunia banyak dipengaruhi oleh nilai tamadun Barat yang melihat segala sesuatu dari perspektif sains atau rasional akal seraata-mata. Asas sains Barat adalah Darwinisme yang menolak nilai-nilai agama dan melihat segala sesuatu tercipta secara semulajadi melalui proses evolusi. Mengikut pendokong teori evolusi, semua benda berkembang ke arah lebih baik, teknologi moden lebih baik daripada teknologi purba. Mereka juga turut menghubungkan konsep moden dengan sistem nilai. Nilai tradisi dianggap tidak progresif dan perlu ditinggalkan. Pada mereka, nilai moral adalah tidak mutlak, malah relatif, boleh berubah mengikut peredaran zaman dan kehendak masyarakat. Agama tidak lagi perlu kerana sains dan akal boleh menyelesaikan semua masalah manusia. Mereka menganggap agama tidak lebih daripada unsur kebudayaan dan tidak sebaliknya.  
Para saintis ulung Barat seperti Galileo, Harvey (1578-1657M), Descartes (1596-1650M), Newton (1642-1727M dan Leibniz (1646-1716M) pada umumnya menganggap sains sebagai suatu yang mutlak. Menurut mereka, alam ini bergerak bebas mengikut hukum matematik biasa. Sebagai contoh, hukum mekanik Newton dan hukum matematik Descartes menjelaskan bahawa pergerakan segala planet dan bintang adalah menurut hukum matematik alam atau secara tabie, tanpa ada kaitan dengan kuasa Tuhan atau para malaikat-Nya. Newton juga menunjukkan bahawa hukum alam di bumi ini juga berlaku di bintang dan planet lain. Justru itu tiada lagi perasaan misteri terhadap alam. Menurut mereka, kalaupun Tuhan yang mencipta alam ini, tetapi setelah alam tercipta, kuasa Tuhan tidak diperlukan lagi kerana alam ini telah ditetapkan perjalanannya untuk selama-lamanya.  
Dari dulu hingga kini pada umumnya saintis Barat melihat fenomena alam ini hanyalah sebagai bahan material yang terjadi secara tidak sengaja, ialu terus bergerak mengikut hukum alam. Aspek roh yang tidak boleh dibuktikan dianggap tidak wujud sama sekali atau hanya sebagai tahyul manusia. Sebagai contoh, mereka menganggap seluruh tubuh manusia hanya sebagai suatu sistem hidrolik yang mengalirkan darah. Manusia bernyawa hasil daripada gerakan jantung yang mengepam darah ke seluruh anggota badan. Oleh kerana bernyawanya manusia atau haiwan itu bergantung kepada denyutan jantung, maka roh atau nyawa dianggap tidak diperlukan lagi, atau sebenarnya roh dan nyawa itu sesuatu yang tidak wujud.  
1.1.3 Pandangan Islam Tentang Penciptaan Alam  
Semua orang mengakui dan mengkagumi bahawa Taj Mahal yang dibina oleh Shah Jahan adalah salah sebuah senibina terindah di dunia. Buatannya begitu rapi, susunannya menarik dan senibinanya sangat halus. Keindahan Taj Mahal bukan hanya pada bentuknya luarannya, tetapi bahan binaannya juga adalah yang paling bermutu. Sesiapa sahaja yang melihat sama ada orang biasa mahupun arkitek pasti akan merasa kagum dan tertanya-tanya siapakah arkitek yang membinanya. Mustahil sebuah bangunan yang begitu indah terdiri dengan sendirinya tanpa dirancang. Walaupun kita tidak pernah melihat mahupun mengenali arkiteknya, tetapi kita yakin dia adalah seorang pakar dalam pembinaan. Bagaimana pula pendapat anda tentang penciptaan alam yang amat kompleks ini? Adakah mungkin ianya terjadi dengan sendiri? Tentulah akal yang waras menjawabnya tidak.  
Kejadian alam yang amat kompleks ini adalah mustahil bagi manusia untuk memahami seluruh rahsia kejadiannya dengan hanya berpandukan akal. Oleh itu, manusia memerlukan sumber lain untuk memahami lebih mendalam tentang rahsia alam, terutamanya yang berhubung dengan persoalan ghaib yang berada di luar batas kemainpuan pemikiran akal mereka. Oleh kerana akal mereka tidak dapat memahami persoalan-persoalan ghaib tersebut, maka lahirlah persepsi dan konsepsi tertentu terhadap perkara tersebut yang semata-mata berasaskan tanggapan atau sangkaan. Tanggapan dan sangkaan itu lama kelamaan bertukar menjadi kepercayaan yang dianuti sebagai agama. Kita telah menyaksikan berbagai-bagai kepercayaan bentuk sebegini yang telah timbul di sepanjang sejarah manusia. Ada yang bentuknya begitu simpel seperti agama totem dan ada pula yang agak kompleks dan filosofikal seperti agama Hindu.  
Menurut Islam, alam ini adalah sebahagian daripada makhluk atau ciptaan Allah s.w.t. Sedangkan ciptaan Allah s.w.t. itu adalah amat banyak dan tidak mungkin dapat dihitung atau diketahui semuanya oleh manusia. Namun begitu, Islam menggalakan setiap manusia untuk memerhati dan memikirkan tentang alam dan penciptaannya yang penuh rahsia. Malah Islam menggesa manusia memikirkan tentang kejadian dirinya sendiri. Tujuannya supaya mereka mengenal dirinya dan menyedari keagungan pencipta dan pemilik seluruh alam ini yakni Allah s.w.t. Firman Allah:  
Terjemahan: Patutkah mereka merasa cukup Dengan mengetahui Yang demikian sahaja, dan tidak memikirkan Dalam hati mereka, (supaya mereka dapat mengetahui), Bahawa Allah s.w.t. tidak menciptakan langit dan bumi serta Segala Yang ada di antara keduanya itu melainkan Dengan ada gunanya Yang sebenar, dan Dengan ada masa penghujungnya Yang tertentu, (juga untuk kembali menemui Penciptanya)? dan sebenarnya banyak di antara manusia, orang-orang Yang sungguh ingkar akan pertemuan Dengan Tuhannya. (Surah al Rum:8).  
  
Persoalan tentang bila dan bagaimana alam ini diciptakan adalah tidak penting di sisi Allah s.w.t. kerana semua makhluk adalah ciptaan-Nya. Semua makhluk adalah adalah baharu yakni ada permulaannya dan tidak akan kekal selamanya. Hanya Allah s.w.t. yang bersifat kekal, tidak ada permulaan dan kesudahan, dan Dialah yang menciptakan segala-galanya, termasuklah konsep masa itu sendiri. Ertinya, dulu masa dan seluruh alam serta makhluknya tidak ada, kemudian Allah s.w.t. mengadakannya. Setiap yang diadakan adalah bersifat baharu dan kerana itu pasti akan ada kesudahannya pula. Demikian pula dengan alam ini, justru ia ada permulaaa, maka akan ada penghujuagaya. Dengan kata lain, satu ketika nanti alam dunia ini akan berakhir, hancur dan musnah.  
Berakhirnya kewujudan alam dunia ini tidak pula bererti berakhirnya segala-gala kerana alam ciptaan Allah s.w.t. adalah banyak. Destinasi manusia tidak berakhir di dunia ini, malah dunia ini tidak lebih sebagai tempat transit atau persinggahan sementara sahaja. Apabila berakhirnya alam dunia ini maka manusia akan dipindahkan ke alam baru yang bersifat lebih kekal, dinamakan Alam Akhirat. Di sanalah semua perbuataa manusia ketika di dunia akan dihitung dan diadili secara saksama oleh Allah s.w.t. yang bersifat Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Manusia yang beriman dan beramal soleh akan raendapat ganjaran Jannah (syurga), sementara manusia yang tidak beriman dan jahat akan dicampakkan ke Neraka Jahanam.  
1.2 Matlamat Penciptaan Manusia  
Sejak zaman-berzaman, persoalan utama bermain di fikiran setiap manusia ialah mengapa ia dilahirkan, apakah peranannya di dunia ini dan apakah yang akan terjadi selepas ia meninggalkan dunia ini.  
Antara seluruh makhluk ciptaan Allah s.w.t. , manusia merupakan makhluk yang paling sempuma dan mulia. Pertama kerana dia dikurniakan akal, dan kedua, kerana dia dipilih sebagai khalifah di bumi. Manusia diciptakan dengan suatu tujuan murni iaitu untuk beribadat atau mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t.   
  
Terjemahan: dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah al Dzariyat:56).  
  
Ibadah dalam konteks yang luas ialah segala bentuk ketaatan, lahir dan batin kepada Allah s.w.t. Seseorang itu tidak dinamakan taat, kecuali dia mengikut secara mutlak dan redha dengan segala apa yang diperintahkan. Sebagai hamba yang dipilih sebagai khalifah pentadbir bumi, manusia seharusnya akur dengan segala peraturan yang ditentukan Allah s.w.t. untuk mereka. Itulah peraturan terbaik untuk manusia, bukan sahaja untuk kesejahteraan hidup di dunia yang fana ini, malah yang lebih penting lagi ialah kebahagiaan di Akhirat yang kekal abadi.  
Sebagai khalifah, manusia diberi tanggungjawab untuk memakmurkan dunia ini dengan membina tamadun yang selari dengan kehendak Allah s.w.t. Hanya tamadun yang sedemikian sahaja yang dapat menjamin kesejahteraan, keharmonian dan kedamaian hidup manusia di dunia ini yang menjadi asas pula kepada kebahagian hidup mereka di Akhirat. Allah s.w.t. menciptakan alam semesta ini sesuai dan selaras dengan keperluan hidup manusia. Alara semesta ini diciptakan untuk menjadi bahan kepada pembinaan tamadun manusia. Oleh kerana itu menjadi kewajipan manusia pula untuk menyesuai dan menyelaraskan hidup mereka dengan fitrah alam semesta melalui panduan para Rasul utusan Allah s.w.t. sebagai pembimbing manusia.  
Kita tidak boleh menafikan bahawa kemajuan sains adalah perlu dalam pembinaan tamadun. Pada masa kini ilmu sains telah sampai ke peringkat ketinggiannya dan telah berjaya membina tamadun kebendaan yang hebat. Kejayaan sains itu telah begitu mempersonakan kebanyakan manusia sehingga sains yang hanya merupakan alat itu telah disalah anggap sebagai matlamat. Mereka menyangka bahawa sainslah sahaja yang hakiki dan sebenar. Sainslah sahaja sebagai anak kunci segala ilmu yang mampu menyingkap segala rahsia, bukan sahaja di alam fisika, tetapi juga di alam metafisika, sehingga akhirnya mereka menganggap sains sebagai Tuhan yang menjadi rujukan dan panduan dalam segala tindakan. Sains juga dijadikan asas di dalam pembentukan nilai moral manusia. Manusia begitu bangga dan terpesona dengan kemampuan sains sehingga menyanjung dan mengagungkannya serta membuang agama Allah s.w.t. dan mempersenda utusan-Nya. Dengan begitu sombong dan angkuh mereka melaungkan bahawa agama sudah tidak diperlukan lagi di zaman moden ini.  
Keterpesonaan manusia dengan sains meyebabkan mereka lupa bahawa mereka adalah hamba Allah s.w.t. Mereka menolak dan mengingkari agama Allah s.w.t. sebagai panduan hidup. Tamadun yang mereka bangunkan terpisah dari nilai-nilai agama secara lepas bebas mengikut kehendak nafsu yang keinginannya tanpa mempunyai batas. Dengan itu, tamadun mereka bercorak kebendaan, kenafsuan dan kesyaitan serta jauh dari corak kerohanian dan kenabian. Tamadun yang hanya menggemukkan nafsu buas dan mengerdilkan kerohanian sama ada dari sudut akhlak mahupun akidah keimanannya.  
Manusia perlu sedar bahawa walau bagaimana tinggi dan luas sekalipun ilmu dan pengetahuan mereka, pada hakikatnya mereka masih jahil. Mereka jahil dalam hakikat ketuhannan yang sebenar. Mereka tidak mengenal dirinya dan jauh sekali daripada mengenal Tuhannya. Mereka jahil tentang hakikat kehidupan sebenar dan jahil tentang peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia dan seterusnya antara mansia dengan alam. Pengetahuan mereka hanya terbatas kepada lingkungan alam benda kerana mereka menyangka bahawa hakikat kewujudan itu hanya terbatas kepada alam benda. Jika ada desakan untuk mengetahui persoalan lain, maka kebendaaan itulah yang menjadi asas panduan mereka, sepertimana yang berlaku dalam kajian Barat tentang ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Demikian juga kajian-kajian mereka dalam bidang lain termasuk dalam tentang akhlak dan aqidah manusia.  
Selama ilmu manusia berasaskan kebendaan, cara atau metode kebendaan dan matlamat kebendaan, maka selama itulah manusia tidak akan terlepas daripada lingkungan kejahilan. Adalah mustahil ilmu di alam fisika boleh menyingkap rahsia ilmu di alam metafisika.  
Selagi manusia mengikat diri mereka di dalam alam benda maka selama itaiah mereka akan tetap terkurung di dalam perangkap kejahilan, walaupun mereka menyangka memiliki ilmu yang tinggi dan berbangga dengan ketinggian ilmu itu, Sebagai corioh, dalam kajian untuk mengenali dirinya' manusia melakukan kajian berasaskan kepada metode-metode kajian di alarn benda. Cara ini sudafa tentulah tidak akan sampai kepada kebenaran yang mutlak.  
1.2.1 Adam a.s. Adalah Manusia Pertama dan Khalifah di Bumi  
Allah memaklumkan kepada para malaikat dan jin tentang tujuan penciptaan Adam a.s. iaitu sebagai khalifah di bumi. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya". (Surah al Baqarah:30).  
  
Dimaksudkan dengan khalifah ialah seorang yang akan menjadi pengurus dan pengatur kehidapan manusia di bumi berdasarkan syariat dan peraturan Allah s.w.t. bersesuaian dengan matlamat penciptaan manusia iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.   
Nabi Adam a.s. dijadikan Allah s.w.t. berasaskan perancangan atau kurikulum kejadian insan yang sungguh unik, istimewa dan teratur. Beliau dibekalkan tenaga, perasaan, fikiran dan ilmu pengetahuan dalam bentuk yang bersepadu yang bersifat teoritis dan praktis. Pembekalan kedua-duanya selain menjadi alat bagi memelihara iman, ia juga merupakan tenaga utama bagi melayakkan dirinya sebagai hamba Allah s.w.t. dan khalifah-Nya di bumi ini. Dengan berpandu kepada ilmu yang dimilikinya secara bersepadu itu, beliau beajaya memimpin, mendidik manusia supaya beriman kepada Allah s.w.t. serta mentadbir urusan mereka bagi mencapai kebahagian hakiki di dunia dan Akhirat menurut keredhaan Allah.  
Peranaan sebagai hamba dan khalifah di bumi ini adalah satu tugas yang amat berat dan tidak sanggup dipikul oleh makhluk-makhluk lain tetapi hanya mampu dipikul oleh manusia. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan Yang ada padanya) sanggup memikulnya. (ingatlah) Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara Yang tidak patut dikerjakan. (Surah al Ahzab:72).  
  
1.2.2 Unsur-unsur Kejadian Manusia  
Manusia pertama iaitu Adam a.s. diciptakan daripada tanah liat dan roh ciptaan Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia - Adam dari tanah; "kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya ".(Surah Sod:71-72).  
  
Maksud ayat al-Quran di atas dengan jelas mengumumkan bahawa penciptaan manusia terdiri daripada dua unsur utama iaitu unsur jasad (tubuh kasar) yang tercipta dari tanah dan unsur roh yang merupakan urusan Tuhan yang tidak dijelaskan kepada manusia tentang fenomenanya. Dari segi unsur jasmani yang terdiri daripada darah, daging, tulang, air dan lain-lain, manusia dan haiwan tidak ada perbezaan. Malah, jasad manusia adalah lebih lemah daripada kebanyakan haiwan. Kajian sains telah mengesahkan bahawa semua bahan kimia yang terkandung dalam unsur jasad manusia adalah sama dengan bahan kimia yang ada dalam bumi. Unsur jasad ini juga melambangkan keperluan jasad manusia dan pelbagai aktivitinya yang menyerupai aktiviti dan keperluan haiwan.  
Roh adalah unsur yang menghidupkan manusia. Unsur rohlah yang menjadikan makhluk manusia istimewa kerana mempunyai kesedaran dan kemampuan untuk memahami, mempunyai kemahuan dan segala sifat kemanusiaan yang lain. Dengan adanya unsur ini, kadangkala manusia boleh meningkat menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Aktiviti roh adalah perkara-perkara maknawi yang tidak boleh dikesan oleh pancaindera zahir.  
Kewujudan kedua-dua unsur itu adalah suatu hakikat yang jelas dan boleh disaksikan. Hakikat kewujudan jasad tidak perlu dipertikaikan lagi. Hakikat roh itu tersembunyi dan merupakan urusan Tuhan sendirian yang tidak akan dapat difahami oleh sesiapapun. Kita hanya boleh menanggapi kesan-kesan kewujudannya melalui tanggapan akal. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja". (Surah al Isra’:85).  
  
1.2.3 Perkembangan Zuriat Keturunan Adam a.s.  
Seperti yang telah dijelaskan, seluruh manusia adalah berasal dari keturunan Adam a.s., kerana itu dia digelar sebagai "Abu al-Basyar" yang bermaksud bapa segala manusia. Isteri Adam a.s. iaitu Siti Hawa juga diciptakan dari diri Adam a.s. yakni daripada tulang rusuk beliau. Bukti jelas seluruh manusia berasal dari satu keturunan ialah finnan Allah s.w.t.   
(bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga Yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan Yang ramai. dan bertaqwalah kepada Allah s.w.t. Yang kamu selalu meminta Dengan menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana Sesungguhnya Allah s.w.t. sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (Surah al Nisa’ :1).  
  
Perkongsian hidup antara Adam a.s. dengan Hawa telah melahirkan zuriat keturunan mereka. Zuriat ini telah berkembang biak dalam jumlah yang besar dan tersebar ke merata pelusuk dunia sehingga menjadi berbagai bangsa dan puak. Terjadinya berbagai bangsa dan puak itu merupakan satu rahmat Allah s.w.t. kepada manusia itu sendiri kerana mereka boleh saling kenal-mengenal dan bertukar-tukar pengalaman kehidupan untuk kebaikan bersama. Allah s.w.t. s.vv.t. mengingatkan makhluk manusia supaya hidup bersaina dalam keadaan aman dan saiing' bekerjasama menegakkan perkara kebaikaa serta mencegah kemungkaran. Pada dasarnya seluruh makhluk manusia adalah sama kedudukannya di sisi Allah. Ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah s.w.t. iaiah nilai taqwa yang ada pada dirinya. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah s.w.t. ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah s.w.t. Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu). (Surah al Hujurat:13).  
  
Proses kejadian zuriat keturunan Adam a.s. adalah berlainan daripada proses kejadian Adam a.s. yang diciptakan daripada tanah. Demikian juga dengan Hawa yang diciptakan daripada tulang rusuk Adam a.s. Keturunan Adam a.s. terhasil melalui proses tabie percantuman benih Adam a.s. dan Hawa. Demikianlah proses kejadian keturunan anak-anak Adam a.s. seterusnya, berlaku secara terus-menerus sebagai sunnatullat yang ditentukan Allah s.w.t. kepada manusia. Apabila benih lelaki (sperma) bercampur dengan benih perempuan (ovum) maka berlakulah perbentukan sel-sel zigot (nutfah) dan melekat pada dinding rahim. Selepas itu membentuk satu embrio (alaqah) yang melekat pada dinding rahim. Selepas itu terbentuklah ketulan daging (yang bagai dikunyah) dikenal sebagai mudhghah dan seterusnya berlakulah pembentukan tulang dan diikuti dengan otot-otot. Kitab suci al-Quran menceritakan secara lengkap tentang proses kejadian manusia bermula daripada percantuman benih suami-isteri hinggalah lahirnya seorang makhluk baru. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah; kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan Yang kukuh; kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk Yang lain sifat keadaannya. maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah s.w.t. sebaik-baik Pencipta. (Surah al mukminun:12-14).  
  
Daripada maksud ayat al-Quran di atas kita boleh merumuskan proses kejadian zuriat manusia itu sebagai berikut:  
i. Percantuman seperma lelaki di dalam rahim wanita  
ii. Terhasilnya alaqah (embryo) dalam bentuk segumpal darah  
iii. Berkembang menjadi mudhghah atau sepotong daging  
iv. Terjadinya idzam yakni tulang-temulang  
v. Daging-daging tumbuh menyaluti tulang  
vi. Terhasilnya khalqan akhar (bayi)  
vii. Peniupan roh.  
Berkenaan proses yang terakhir, Allah s.w.t. menjelaskan di dalam firman-Nya:  
  
Terjemahan: "Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadaNya. (Surah al Hijr:29).  
  
1.2.4 Hikmat Penciptaan Manusia  
Manusia tidak diciptakan secara sia-sia. Kerana itu manusia harus memahami tujuan apa dia diciptakan, apakah tugas yang harus dilakukan dan apakah peraturan yang perlu diikuti. Mereka yang beranggapan bahawa kejadian manusia adalah tanpa tujuan adalah jahil. Adalah mustahil sesuatu kejadian yang besar terjadi tanpa ada tujuan. Sebagai contoh, kita perhatikan setiap anggota badan kita ada hikmat atau tujuan tertentu. Setiap anggota menjalankan tugas atau fungsi masing-masing bagi menyempurnakan kehidupan kita. Mulut bertugas untuk makan demi kebaikan seluruh badan. Jantung pula berfungsi mengepam darah ke seluruh anggota badan. Demikian juga setiap anggota badan yang lain, semuanya mempunyai fungsi tersendiri, saling lengkap-melengkapi.  
Kalaulah setiap anggota badan manusia itu dijadikan untuk sesuatu hikmah, maka sudah tentulah kejadian manusia itu sendiripun adalah untuk sesuatu hikmah atau tujuan tertentu. Malangnya orang yang tidak beriman tidak dapat menyelami hikmah penciptaan manusia. Ini kerana hikmah sesuatu barang ciptaan tidak akan diketahui sesiapa, kecuali melalui pemberitahuan dari orang yang mencipta barang tersebut ataupun wakilnya.   
Orang yang beriman kepada Allah s.w.t. mengetahui hikmah pencitaan mereka iaitu untuk mentaati Penciptanya dan beribadat kepada-Nya. Oleh itu tidak ada sebarang benda ciptaan kecuali ia akan beroperasi menurut kehendak penciptanya. Dalam hal penciptaan manusia, Allah s.w.t. menjelaskan di dalam firman-Nya:  
Terjemahan: dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah s.w.t. Dia lah sahaja Yang memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang mempunyai kekuasaan Yang tidak terhingga, lagi Yang Maha kuat kukuh kekuasaanNya. (Surah al Dzariyat:56-58).  
  
Allah s.w.t. menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggungjawab mengimarahkan (memajukan) alam dunia ini mengikut kehendak-Nya. Dernikianlah bentuk ibadat dan ketaatan yang Allah s.w.t. tuntut daripada manusia. Kita diperintahkan supaya melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya". (Surah al Baqarah:30).  
  
Dengah amanah kekhalifahan ini maka setiap manusia diuji tentang ketaatan mereka sama ada mereka telah menjalankan tugas menurut yang diarnanahkan atau sebaliknya. Dari sinilah dapat dibezakan di antara orang yang beriman dengan mereka yang kufur yakni tidak beriman. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: dan Demi sesungguhnya, kamu tetap datang kepada Kami (pada hari kiamat) Dengan bersendirian, sebagaimana Kami jadikan kamu pada mulanya; dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa Yang telah Kami kurniakan kepada kamu; dan Kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong Yang kamu anggap dan sifatkan Bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah s.w.t. Dalam kalangan kamu. Demi sesungguhnya, telah putuslah perhubungan antara kamu (dengan mereka), dan hilang lenyaplah daripada kamu apa Yang dahulu kamu anggap dan sifatkan (memberi faedah dan manfaat). (Surah al An’am:94).  
  
Mereka yang beriman kepada Allah s.w.t. akan mendapat keredhaan dan kebaikan daripada-Nya, sementara mereka yang kufur akan berakhir dengan keburukan dan kemurkaan-Nya. Setelah diberi tempoh masa tertentu di bumi manusia akan dikembalikan kepada Allah s.w.t. untuk dihitung amal perbuatannya serta ditentukan balasannya. Firman Allah s.w.t. :  
  
Terjemahan: dan (ingatlah), Allah s.w.t. menciptakan langit dan bumi Dengan cara Yang sungguh layak dan berhikmat (untuk membuktikan keesaanNya dan keadilanNya), dan supaya tiap-tiap diri diberi balasan Dengan apa Yang mereka telah kerjakan (baik atau jahat), sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikitpun. (Surah al Jathiah:22).  
  
Kalaulah kita yakin bahawa setiap anggota badan kita ada mempunyai fungsi dan tidak dijadikan secara sia-sia, maka sudah pastilah manusia itu tidak diciptakan secara sia-sia, malah mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Kalaupun hikmah penciptaan manusia itu tidak begitu teserlah di alam dunia ini ia pasti akan teserlah di akm Akhirat nanti, iaitu alam yang akan ditempohi setiap manusia. Keadaan kehidupan di dunia ini boleh kita umpamakan seperti kehidupan janin di dalam perut ibu. Janin itu tentu tidak dapat memikirkan manfaat atau hikmah dia dikurniakan dua biji mata sedangkan ianya sedikitpun tidak berfaedah (semasa dalam rahim). Kenapakah dia diciptakan dua paru-paru sedangkan ia tidak mempunyai nilai sekarang (semasa dalam rahim). Apakah tujuan semua kejadian itu? Tetapi kalaulah janin itu menunggu sehingga dia lahir ke dunia, pasti dia akan mendapati bahawa semua kurniaan itu ada hikmahnya. Hikmah yang dia tidak dapat dia mengetahuinya semasa masih berada di dalam rahim.  
Apakah-perkembangan dan perjalanan kita di dalam kehidupan dunia ini tidak sama dengan perkembangan kita di dalam rahim ibu? Apakah tidak serupa kematian itu dengan kelahiran? Apakah tidak sama keluarnya manusia dari dunia ini dengan keluarnya mereka dari rahim ibu? Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging Yang disempurnakan kejadiannya dan Yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara Yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan kami); dan Kami pula menetapkan Dalam kandungan rahim (ibu Yang mengandung itu) apa Yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa Yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; dan (dalam pada itu) ada di antara kamu Yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula Yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu Yang telah diketahuiNya dahulu. dan (ingatlah satu Bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan Yang merecup tumbuh), dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman Yang indah permai. (Surah al Hajj:5).  
  
Maha suci Allah s.w.t. daripada melakukan sesuatu yang sia-sia. Manusia telah diciptakan daripada tanah, dibentuk dari nutfah dan seterusnya dibentuk dalam sebaik-baik kejadian. Sudah tentulah penciptaan yang begitu sempurna itu raerapunyai tujuan yang besar. Bukan setakat untuk kehidupan yang sementara di dunia, tetapi yang lebih penting ialah untuk kehidupan yang lebih sempurna di Akhirat. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" Maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah s.w.t. Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang tetap benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia. (Surah al Mukminun:115-116).  
  
Allah s.w.t. mengingatkan manusia bahawa kehidupan mereka tidak berakhir di dunia ini, malah akan ada alam lain yang akan ditempohi manusia. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: Patutkah manusia menyangka, Bahawa ia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)? Bukankah ia berasal dari air mani Yang dipancarkan (ke Dalam rahim)? Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis - lelaki dan perempuan. Adakah (Tuhan Yang menjadikan semuanya) itu - tidak berkuasa menghidupkan orang-orang Yang mati? (tentulah berkuasa)! (Surah al Qiyamah:36-40).  
  
Allah s.w.t. menciptakan untuk manusia sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya. Sebagai contoh, setiap anggota badan manusia ada fungsinya yang tersendiri, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk makan dan begitulah seterusnya. Justru itu menjadi tanggungjawab manusia untuk memelihara fitrah tersebut supaya bersesuaian dengan fitrah kejadiannya. Manusia yang menukar fitrah kejadian sesuatu dengan tujuan asal penciptaannya adalah melakukan penyelewengan dan kerosakan.  
Allah s.w.t. telah menjelaskan kepada manusia bahawa tujuan penciptaan mereka adalah untuk beribadat kepada-Nya. Malangnya orang yang tidak beriman mengubah hikmah penciptaan manusia. Mereka merasa sombong dan enggan beribadat kepada Allah s.w.t. Perbuatan mereka yang menyeleweng daripada fitrah kejadian manusia itu hanya akan merugikan diri sendiri. Akibat buruk penyelewengan mereka daripada fitrah asal kejadian manusia itu akan mereka ketahui di Akhirat kelak di mana mereka akan dimasukkan ke Neraka Jahanam. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: Iaitu orang-orang Yang mendustakan Al-Quran dan Segala Yang dibawa oleh Rasul-rasul Kami Yang telah Kami utus; maka mereka akan mengetahui kelak. Ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka, sambil mereka, diseret. Ke Dalam air panas Yang menggelegak; kemudian mereka dibakar Dalam api neraka; (Surah al Mukmin:70-72).  
  
Bentuk pengibadatan yang Allah s.w.t. tuntut daripada manusia ialah supaya manusia menjalani kehidupan di atas muka bumi ini menurut kehendak dan hidayah-Nya. Ertinya ibadat itu bukan sahaja terbatas kepada soal sembahyang dan puasa sahaja, tetapi meliputi semua perlakuan manusia. Semua perlakuan manusia yang berada dalam lindungan yang dibenarkan Allah s.w.t. adalah dikira ibadah. Sementara apa jua perintah atau ajaran yang mengajak manusia ke arah yang lain daripada tujuan asal penciptaannya, maka itu adalah maksiat dan kederhakaan kepada Allah s.w.t.   
1.2.5 Ciri-ciri Keistimewaan Manusia  
Manusia adalah makhluk Allah s.w.t. yang paling sempurna kejadiannya. Sebagai makhluk terpilih, sudah pastilah manusia mempunyai beberapa ciri keistimewaan yang tidak dipunyai oleh makhluk lain.i Ciri-ciri keistimewaan manusia itu boleh dirumuskan seperti berikut:  
i. Kesempurnaan kejadian.  
Manusia adalah makhluk Allah s.w.t. yang paling istimewa dan unik kerana pada diri manusia ada sifat-sifat makhluk haiwan, iblis dan malaikat. Tabiat haiwan adalah makan, tidur, mengawan dan sebagainya. Iblis atau syaitan laknatullah pula tugasnya memfitnah, penipuan, permusuhan, dengki dan sebagainya. Malaikat pula aktivitinya adalah sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t. Mereka bebas daripada segala sifat kehaiwanan, tanpa sifat marah dan tanpa keinginan syahwat. Seseorang yang mempunyai tabiat yang murni akan berusaha untuk menjayakan sifat-sifat kemalaikatan dalam dirinya dan dia akan mencapai kebahagian dengan mengenal Allah s.w.t. serta terbebas dan nafsu syahwat dan kemarahan. Dengan kata lain, makhluk manusia adalah istimewa kerana mereka boleh berusaha untuk mencapai darjat yang lebih mulia daripada malaikat, sebaliknya mereka juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan sekiranya hidup hanya berpandukan hawa nafsu.  
ii. Manusia Mempunyai Unsur Jasmani dan Rohani  
Penciptaaan manusia terdiri daripada dua unsur utama iaitu unsur jasad dan unsur rohani. Di dalam unsur rohani terdapat satu zat yang dipanggil qalb atau hati. Dimaksudkan dengan hati itu bukanlah jisim fisikal yang terdapat di dalam dada manusia, tetapi adalah satu zat halus yang bukan benda. Hati inilah yang berperanan menggunakan segala indera dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang sebagai alatnya dan hamba-hamba suruhannya. Ia menjadi tuan kepada anggota yang lain. Sekiranya tuan itu baik maka akan baiklah seluruh anggota badannya dan begitulah sebaliknya. Jasad boleh diibaratkan sebagai kuda dan roh adalah penunggangnya. Jasad dijadikan untuk kepentingan roh dan bukan sebaliknya. Oleh itu sesiapa yang tidak memperdulikan tentang rohnya dan tidak mahu mengenalnya, dia akan mengalami kerugian di dunia dan juga di Akhirat.  
iii. Manusia Memiliki Akal Fikiran dan Nafsu.  
Makhluk malaikat hanya mempunyai akal tetapi tidak dikurniakan nafsu, sementara makhluk haiwan pula dikurniakan nafsu tanpa akal. Makhluk-makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi dan yang seumpamanya dijadikan tanpa akal dan tanpa nafsu. Makhluk manusia teristimewa daripada keseraua makhluk tersebut kerana di samping dikurniakan nafsu, manusia juga dikurniakan akal sebagai neraca pertimbangan.) Pengertian berakal dalam Islam tidak cukup dengan hanya kebolehan berfikir, tetapi ia mesti disertai dengan kemampuan membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Kalaulah diri manusia itu boleh diibaratkan sebagai sebuah kerajaan, di mana rajanya ialah hati maka akal adalah seumpama seorang wazir yang bertanggungjawab menasihati raja. Pancaindera pula adalah ibarat tentera, sementara nafsu adalah ibarat pemungut cukai dan sifat marahnya ibarat pegawai polis. Dengan alasan hendak memungut cukai dan menghimpun pendapatan untuk negara, nafsu dan keinginan selalu hendak melakukan tindakan melewati batas-batas yang merosakkan: Kedua-dua pemungut cukai dan pegawai polis itu mestilah ditundukkan di bawah kuasa raja dan raja pula mesti mendengar nasihat wazirp Mereka tidak boleh dibunuh atau dibuang kerana mereka ada mempunyai tugas yang mesti dilaksanakan demi kesejahteraan negara. Kalaulah mereka bertindak melampaui kuasa mereka, atau raja pula enggan mendengar nasihat wazir, maka akan rosaklah negara itu. Begitulah keadaannya kalau nafsu mengatasi akal maka seseorang insan itu akan menjadi rosak binasa. Sebaliknya jika keinginan dan nafsu itu berjaya dipergunakan untuk tujuan kebaikan maka akan beruntunglah diri insan itu.  
iv. Manusia Adalah Khalifah di Bumi  
Sejak awal penciptaan manusia, Allah s.w.t. telah mengkhabarkan kepada para malaikat dan jin bahawa tujuan penciptaan manusia itu ialah untuk dijadikan khalifah di bumi. Firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Baqarah, ayat 30 bermaksud: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Allah s.w.t. telah memuliakan makhluk manusia dengan memerintahkan para malaikat dan jin sujud sebagai tanpa hormat kepada Adam a.s. Di samping itu Allah s.w.t. telah mengajarkan kepada Adam a.s. segala ilmu yang tidakpun diajarkan kepada para malaikat dan jin dan makhluk ciptaan-Nya yang lain) Kemampuan manusia boleh mempelajari ilmu ini tidak dimiliki oleh makhluk Allah s.w.t. yang lain. Dengan segala keistimewaan itu, maka makhluk manusia diberikan tanggungjawab untuk mentadbir dan memakmurkan dunia ini dengan peraturan Allah s.w.t. yang bersifat Maha Adil dan Saksama yang disampaikan melalui Rasul-rasul utusan-Nya. Manusia yang patuh kepada peraturan Allah s.w.t. akan menjadi makhluk yang mulia di dunia dan di Akhirat. Sebaliknya manusia yang membelakangi panduan Ilahi dengan hanya berpandukan akal fikiran dan hawa nafsu adalah hina di sisi Allah s.w.t. di dunia dan di Akhirat. Taraf mereka tidak lebih darirpada haiwan yang tidak berakal, malah lebih hina lagi.  
v. Kemudahan Alam Tabie  
Penciptaan manusia adalah membayangkan kekuasaan, hikmah dan cinta Allah s.w.t. Kurniaan Allah s.w.t. .kepada manusia adalah terlalu banyak dan terlalu besar untuk difikirkan Allah s.w.t. bukan setakat menciptakan manusia, tetapi turut mengurnikan manusia berbagai nikmat lain. Malah seluruh alam dunia ini Allah s.w.t. ciptakan untuk kemudahan manusia dengan satu peringatan iaitu supaya manusia jangan melakukan kerosakan. Semua dipertanggungjawabkan menjaga kesejahteraan bumi dengan tidak melakukan kerosakan dan kezaliman. Bukan hanya setakat ke atas sesama manusia, malah juga terhadap makhluk-makhluk Allah s.w.t. yang lain. Dengan kata lain, manusia sememangnya dibenarkan menggunakan segala yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan hidup mereka, tetapi mereka mestilah menggunakannya secara bertanggungjawab.  
Walaupun manusia merupakan makhluk paling mulia yang dikurniakan banyak keistimewaan, tetapi manusia juga boleh menjadi makhluk yang paling hina. Kemuliaan dan kehinaan itu sebenarnya bergantung kepada diri manusia itu sendiri iaitu sama ada mereka mempergunakan ciri-ciri keistimewaan yang dikurniakan itu untuk kebaikan atau sebagainya. Sekiranya mereka menggunakan segala keisrtimewaan itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah s.w.t. , maka mereka akan kekal menjadi makhluk paling mulia, sebaliknya jika mereka menggunakan segala keistimewaan tersebut untuk melakukan kerosakan dan kederhakaan kepada Allah s.w.t. , maka mereka akan menjadi makhluk paling hina. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk Yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai Dengan keadaannya). Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan Dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang Yang rendah, (Surah al Tin:4-5).  
  
Dan Firman Allah s.w.t. lagi:  
Terjemahan: dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia Yang mempunyai hati (Tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan Yang mempunyai mata (Tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan Yang mempunyai telinga (Tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang Yang lalai. (Surah al A’raf:179).  
  
1.3 Beragama Adalah Sifat Fitrah Manusia  
Sifat tabie manusia sememangnya mempercayai adanya kuasa ghaib yang melampaui kuasa mereka, Oleh kerana itu terdapat di kalangan manusia yang mencari kekuatan di luar dirinya melalui kuasa ghaib. Adakalanya dilakukan melalui kepercayaan kepada benda-benda seperti tangkal dan azimat dan ada kalanya melalui kepercayaan kepada semangat-semangat.  
Menurut pandangan Islam, beragama merupakan fitrah semulajadi setiap insan. Allah s.w.t. telah menahamkan fitrah beragama itu dalam setiap jiwa insan ciptaan-Nya sejak azali lagi. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil ia bertanya Dengan firmanNya): "Bukankah Aku Tuhan kamu?" mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), Kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya Kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini". Atau supaya kamu tidak mengatakan:" Sesungguhnya ibu bapa Kamilah Yang melakukan syirik dahulu sedang Kami ialah keturunan (mereka) Yang datang kemudian daripada mereka. oleh itu, Patutkah Engkau (Wahai Tuhan kami) hendak membinasakan Kami disebabkan perbuatan orang-orang Yang sesat itu?" (Surah al A’raf:172-173).  
  
Maksud perjanjian yang diambil Allah s.w.t. ke atas manusia itu ialah Allah s.w.t. telah menyediakan di dalam diri setiap manusia persediaan untuk menerima kebenaran atau agama yang benar berasaskan fitrah kejadian manusia yang suci. Naluri ini akan tetap ada dalam diri setiap manusia. Sekiranya manusia itu bersih jiwanya sejak awal kelahirannya maka dia akan dapat mengenali Allah s.w.t. Malangnya kealpaan dan keingkaran menusia serta ditambah dengan dorongan nafsu jahat dan faktor sekeliling menjadikan manusia lupa fitrah beragama dan beraqidah dan tuntutan-tuntutannya. Hanya pada ketika-ketika tertentu apabila manusia ditimpa kesusahan atau mala petaka barulah fitrah ini muncul kembali dan mengakui keberhajatannya kepada Allah s.w.t. Sebagai contoh, Fir'aun yang sentiasa mengingkari dan memusuhi kebenaran itupun apabila menghadapi saat-saat genting kematian, fitrahnya kembali mengakui kebesaran Tuhan. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: dan Kami bawakan Bani Israil ke seberang laut Merah, lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya, Dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan, sehingga apabila Firaun hampir tenggelam berkatalah ia (pada saat Yang genting itu): "Aku percaya, Bahawa tiada Tuhan melainkan Yang dipercayai oleh Bani Israil, dan Aku adalah dari orang-orang Yang berserah diri (menurut perintah)". (Surah Yunus:90).  
  
Firman Allah s.w.t. lagi:  
Terjemahan: dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia ditimpa Kami (dalam Segala keadaan), sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri; dan manakala Kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah Dia tidak pernah merayu kepada Kami memohon hapuskan sebarang kesusahan Yang menimpanya (sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu) Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang Yang melampau apa Yang mereka lakukan. (Surah Yunus:12).  
  
Firman Allah s.w.t. lagi:  
Terjemahan: dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada Tuhannya Dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya; kemudian apabila Allah s.w.t. memberikannya sesuatu nikmat (sebagai kurnia) daripadanya, lupalah ia akan Segala bahaya Yang menyebabkannya merayu kepada Allah s.w.t. sebelum itu dan ia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, untuk menyesatkan dirinya (dan orang lain) dari jalan Allah. Katakanlah (kepadanya): "Bersenang-senanglah Engkau Dengan kekufuranmu itu bagi sementara, Sesungguhnya Engkau dari penduduk neraka. (Surah al Zumar:8).  
  
Daripada beberapa bukti yang dikemukakan, jelas menunjukkan bahawa naluri beragama itu sememangnya telah wujud sejak azali dalam diri setiap manusia. Fitrah manusia yang suci sudah pasti inginkan kebenaran dan keadilan. Namun demikian, sifat manusia yang pelupa disertai dengan perasaan sombong dan ingkar menjadikan mereka menolak kebenaran dan memilih jalan kesesatan.  
1.3.1 Adam a.s. Pembawa Risalah Tauhid  
Allah s.w.t. telah menjelaskan bahawa tujuan penciptaan manusia ialah supaya mereka mengabdikan diri hanya kepada-Nya. Allah s.w.t. telah menentukan suruhan dan larangan sebagai ujian terhadap kepatuhan manusia. Larangan paling keras ialah perbuatan menyengutukan Allah s.w.t. dengan makhluk-Nya yang lain. Allah s.w.t. memberi amaran bahawa dosa-dosa lain boleh diampunkan kecuali dosa syirik yakni menyengutukan Allah s.w.t. dengan sesuatu. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa Yang lain dari itu bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). dan sesiapa Yang mempersekutukan Allah s.w.t. (dengan sesuatu Yang lain), maka Sesungguhnya ia telah melakukan dosa Yang besar. (Surah al Nisa’:48).  
  
Sebelum diturunkan ke bumi sebagai khalifah, Adam a.s. telah dibekalkan dengan segala kebijaksanaan dan pengetahuan yang bermanfaat. Ketrampilan Adam a.s. jelas teserlah apabila para malaikat sendiri tidak mampu menandingi ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Firman Allah s.w.t.   
Terjemahan: dan ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan Segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan Yang benar". Malaikat itu menjawab: "Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa Yang Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana". (Surah al Baqarah:31-32).  
  
Kebijaksanaan dan kemuliaan Adam a.s. telah diiktiraf para malaikat apabila mereka sujud kepadanya sepertimana diperintah Allah s.w.t. Tetapi sebagai makhluk yang dikurniakan nafsu, Adam a.s. terdedah kepada melakukan kesilapan. Namun begitu Allah s.w.t. mengampuni Adam a.s serta mengingatkannya serta seluruh zuriat keturunannya supaya sentiasa mengikuti petunjuk-Nya dalam setiap tindakannya. Bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah s.w.t. maka dijanjikan dengan keselamatan. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: Kami berfirman lagi: "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab Yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa Yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita". (Surah al Baqarah:38).  
  
Oleh itu jelaslah bahawa Adam a.s. yang merupakan manusia pertama dan bapa kepada seluruh manusia bukanlah manusia primitif, jauh sekali berkeadaan seperti beruk kera yang tidak berilmu pengetahuan dan tidak beragama seperti yang disangka serta digambarkan sarjana Barat. Sebaliknya Adam a.s. adalah seorang manusia sempurna, makhluk ciptaan Allah s.w.t. yang terbaik, memiliki ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan serta beriman kepada aqidah tauhid. Allah s.w.t. memberi ancaman dengan siksaan Neraka yang amat pedih kepada sesiapa yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat keterangan-Nya. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: dan orang-orang kafir Yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (Surah al Baqarah:39).  
  
1 3.2 Bagaimana Agama Muncul  
Pada umumnya setiap perbuatan manusia didorong oleh sesuatu tujuan atau matlamat. Manusia beragama juga kerana didorong oleh sesuatu matlamat. Di antara matlamat utama manusia beragama ialah:  
i. Untuk memperolehi perlindungan, bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan mereka.  
ii. Untuk merapatkan diri mereka dengan Tuhan atau Pencipta   
iii. Untuk memperolehi ketenteraman perasaan dan terlepas daripada perasaan putusasa  
iv. Untuk mencari jawapan yang tidak boleh diberi oleh akal mereka   
v. Untuk mendapat keseimbangan rohani dan jasmani serta terpelihara daripada perbuatan keji dan mungkar.  
Persoalan yang sering menjadi tandatanya para penyelidik tentang agama ialah bagaimana sesuatu agama itu bermula atau tercipta. Banyak hipotesis yang dikemukakan, tetapi kebanyakannya jauh daripada kebenaran. Di antara para penyelidik Barat ada yang beranggapan bahawa agama adalah bersumberkan kemanusiaan yakni lahir daripada pemikiran manusia dan bukannya datang luar alam semesta. Maka itu mereka mengingkari "Ketuhanan" itu sebagai suatu hakikat objektif yang benar-benar wujud secara nyata. Golongan ini mengaitkan perkembangan agama dengan perkembangan sejarah manusia. Menurut mereka, agama bermula daripada peringkat paling rendah dan mundur yang berupa khurafat dan kemudiannya berkembang ke taraf yang lebih matang dan maju mengikut perkembangan masyarakat. Jelasnya mengikut golongan ini, agama adalah ciptaan akal manusia dan berkembang mengikut perkembangan akal. Teori inilah yang banyak didokongi ahli-ahli sejafah agama, psikologi dan antropologi Barat.  
Sebenarnya adalah tidak tepat untuk mengandaikan sejarah kelahiran setiap agama adalah sama. Oleh itu agama dalam gambarannya yang sebenar merupakan bidang pengalaman kemanusiaan yang di luar faktor-faktor alam fisik. Adakah benar kehidupan manusia dari segi rohaninya semestinya bergerak seiring dengan kehidupan segi kebendaannya? Adakah manusia primitif yang hidup di zaraan gua semestinya mempuayai agama yang primitif juga? Sebaliknya adakah manusia yang bertamadun tinggi dari segi kebendaannya semestinya juga bertamadun tinggi dari segi kerohaniannya? Realiti yang kita saksikan di zaman moden ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat yang canggih dan segi kehidupan kebendaannya tidak semestinya mereka juga mempunyai nilai kerohanian yang tinggi. Sebaliknya, kemewahan dan keseronokan hidup kebendaan itu telah mengakibatkan kemerosotan dan ketinggalan dalam kehidupan rohani.  
Golongan kedua ialah mereka yang berpandangan bahawa agama asal yang dianuti manusia ialah agama tauhid. Menurut mereka, wujudnya agama khurafat, penyembahan berhala dan kesyirikan dalam berbagai bentuk dan coraknya di kalangan manusia bukanlah bukti bahawa itulah agama asal dianuti manusia. Sebaliknya fenomena tersebut lahir akibat penyelewengan dan penyesatan daripada aqidah yang benar.  
Menurut Islam, sejarah umat manusia di zaman silam adalah di luar batas kemampuan manusia untuk mengetahuinya secara tepat, tetapi di dalam ilmu Allah s.w.t. Oleh itu, jalan yang selamat untuk mengetahui kisah-kisah umat terdahulu ialah dengan kembali kepada Kitab Allah. Kitab suci al-Quran menjelaskan bahawa berpegang kepada agama yang benar dan aqidah tauhid adalah fitrah manusia. Malah, Allah s.w.t. menjelaskan bahawa tujuan penciptaan manusia ialah untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Justru itu Allah s.w.t. mengurniakan manusia dengan ilmu pengetahuan serta diberinya pertolongan dan pimpinan sejak awal penciptaannya dan di sepanjang perjalanan hidupnya. Al-Quran juga menjelaskan bahawa manusia pada asalnya adalah dalam satu kesatuan agama kemudian manusia ini berpecah dan berlainan oleh faktor-faktor mendatang yang melanda manusia. Demikian juga al-Quran mejelaskan bahawa setiap umat dalam setiap peringkat perkembangannya sentiasa diutuskan para Rasul dan Nabi untuk memimpin mereka ke jalan kebenaran dan berpegang kepada aqidah tauhid yang benar. Seterusnya al-Quran menjelaskan bahawa agama yang benar ialah yang datang daripada Allah s.w.t. Itulah sahaja agama yang diredhai, sementara agama-agama lain adalah sesat. Dengan kata lain, agama asal manusia adalah agama fitrah iaitu agama tauhid yang datang dari Allah s.w.t. , sementara agama-agama penyembahan berhala dan syirik itu adalah ciptaan manusia bdaka.  
1.3.3 Ciri-ciri Agama Budaya.  
Agama budaya atau agama falsafah ialah agama yang lahir daripada pemikiran atau pengalaman hidup manusia. Sepertimana yang kita sedia maklum, manusia menempuh pengalaman hidup yang pelbagai. Faktor-faktor masa, alam sekitar, cuaca dan sejarah merupakan antara perkara utama yang membentuk pandangan hidup manusia. Elemen-elemen ini jugalah yang sering menjadi faktor kelahiran sesuatu kepercayaan ciptaan atau agama budaya. Oleh kerana pengalaman manusia itu pelbagai, maka agama budaya yang dianuti manusia serta peraturan-peraturannya juga pelbagai, bersesuaian dengan pengalaman dan pemikiran masyarakat itu.  
Walaupun agama budaya yang dianuti manusia itu terlalu banyak dan bermacam ragam, namun ciri utama adalah sama iaitu berteraskan syirik. Kita boleh merumuskan ciri-ciri agama-agama budaya itu seperti berikut:  
i. Tidak berteraskan konsep Tauhid  
Kebanyakan agama budaya mempercayai terdapat banyak Tuhan yang menguasai alam ini. Kalaupun ada agama budaya yang mempercayai Tuhan yang sebenar hanyalah satu, tetapi konsep keesaan Tuhan mereka terlalu kabur dan sukar difahami. Malah mereka mempercayai Tuhan yang satu itu boleh pula beranak-pinak atau menjelma sebagai dewa-dewa dalam berbagai bentuk dan rupa. Kadangkala mereka menganggap setiap fenomena alam yang mendatangkan manfaat atau mudarat itu sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan atau Tuhan-tuhan. Justru itulah penganut agama budaya menyembah berbagai fenomena alam seperti sungai, gunung-ganang dan kayu-kayan.  
ii. Tidak mempercayai alam akhirat  
Pada umumnya penganut agama budaya tidak mempercayai adanya alam akhirat. Mereka beranggapan bahawa semua kehidupan bermula dan berakhir di dunia ini sahaja. Dalam kepercayaan Hinduisme umpamanya, mereka mempercayai bahawa kehidupan di dunia ini terikat dengan "samsara" iaitu lingkaran kehidupan yang berlaku secara berulang-ulang. Hidup, mati dan hidup lagi di dunia ini dalam bentuk yang lain mengikut perbuatannya sebelumnya sehinggalah ia mencapai "nirvana."  
iii. Tiada konsep dosa pahala  
Penganut agama budaya selalunya menilai perbuatan manusia berdasarkan buruk atau baik dan bukannya dosa atau pahala. Prinsip buruk dan baik itu pula terlalu relatif dan boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan tempat. Oleh kerana itu, dalam agama budaya tidak ada konsep amar makruf nahi mungkar (menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran) kerana pada mereka tiada batas sempadan yang jelas di antara keduanya atau sempadan itu sentiasa berubah-ubah mengikut masa dan perubahan pemikiran mereka.  
1.4 Perutusan Para Nabi dan Rasul.  
Pada prinsipnya, Nabi dan Rasul adalah sama kerana setiap Rasul adalah Nabi. Mereka adalah manusia pilihan Allah s.w.t. yang menjadi tauladan dan pembimbing kepada umat manusia. Namun begitu, terdapat beberapa ciri perbezaan di antara keduanya yang boleh dirumuskan sebagai berikut:  
a) Nabi  
Bilangan Nabi adalah ramai. Menurut sebuah Hadis, bilangan Nabi yang diutuskan kepada pelbagai umat ialah setamai 124,000 orang. Mereka adalah lelaki mulia lagi suci yang dipilih Allah s.w.t. sebagai manusia tauladan. Mereka dikurniakan wahyu berupa syariat Allah, tetapi wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa diperintahkan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Ada kalanya seorang Nabi itu dilantik oleh Allah s.w.t. menjadi Rasul setelah beberapa lama mengajar dan memperjuangkan syariat yang dibawa Rasul sebelumnya. Oleh itu, seseorang Nabi tidak semestinya menjadi Rasul, sebaliknya seseorang Rasul juga adalah seorang Nabi.  
b) Rasul  
Ialah lelaki mulia lagi suci yang dipilih Allah s.w.t. untuk menyebarkan syariat-Nya kepada manuasia. Mereka dikurniakan wahyu dalam bentuk syariat untuk dipedomani manusia pada zamannya sehinggalah Allah s.w.t. mengutuskan Rasui-Nya yang lain. Muhammad s.a.w. adalah Rasul terakhir yang diutuskan. Baginda membawa ajaran Islam kepada seluruh manusia dan syariatnya terpakai sehingga ke Hari Kiamat. Para Rasul dikurniakan mukjizat dan keistimewaan tententu yang tidak dapat ditandingi manusia lain sebagai bukti kerasulan mereka. Jumlah para Rasul 313 orang. Nama dua puluh lima orang daripada mereka tercatat di dalam kitab suci al-Quran. Rasul-rasul berkenaan ialah:  
1. Adam a.s. yang bergelar abu al-basyar (bapa segala manusia).  
2. Idris bin Syits bin Adam,  
3. Nuh atau Syakir bin Lamak bin Mutawaslih bin Idris  
4. Hud atau 'Ad bin 'Ashb. Iram bin Sam bin Nuh  
5. Salleh atau Thamud bin Abir bin Iram  
6. Ibrahim bin Tarah bin Saruq bin Arqu' bin Fatih bin 'Abir  
7. Lutb. Tarah  
8. Ismail bin Ibrahim (ibunya Siti Hajar)  
9. Ishaq bin Ibrahim (ibunya Siti Sarah)  
10. Ya'kub bin Ishaq bin Ihrahim  
11. Ayub bin Amus bin Razah bin Rum bin Isa bin Ishaq  
12. Yusof bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim  
13. Syu'aib bin Mikail bin Izar bin Majam bin Ishak bin Ibrahim  
14. Harun bin Imran bin Izar  
15. Musa bin Imran bin Izar bin Fatih bin Lawa bin Ta'qub  
16. Ilyasak bin Ahtub  
17. Zulkifli bin Ayyub  
18. Daud bin Isa bin Ufid bin Bu'az bin Salamun  
19. Sulaiman bin Daud  
20. Ilyas bin Yasin bin Fahnas bin Izar bin Haru.  
21. Yunus bin Mata  
22. Zakariyya bin Nuha bin Azana bin Muslim bin Saduk bin Yahsan bin Harun  
23. Yahya bin Zakariyya  
24. Isa putera Maryam binti 'Imran  
25. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qusay bin Hakim (Kilab) bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Fihr bin Malik.  
1.4.1 Nabi dan Rasul Diutus Kepada Setiap Kaum  
Dunia adalah tempat ujian bagi manusia, tetapi manusia sering lupa kepada tujuan asal kehidupannya di dunia ini kerana lalai, jahil dan asyik dengan keperluan nafsu. Kerana nafsulah maka manusia merasakan kehidupan dunia ini indah. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda Yang diingini nafsu, Iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda Yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan Yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. dan (ingatlah), pada sisi Allah s.w.t. ada tempat kembali Yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). (Surah ali ‘Imran:14).  
  
Lantaran asyik berlumba-lumba mengejar keduniaan dalam bentuk harta kekayaan dan pangkat, manusia lupa matlamat asal penciptaan mereka di dunia ini. Mereka lupa bahawa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Mereka lupa bahawa dunia ini adalah tempat untuk mencari bekalan ke Akhirat. Dunia adalah ibarat ladang Akhirat. Dunia adalah tempat persinggahan sementara sebelum manusia berpindah ke alam Akhirat yang kekal abadi. Oleh kerana manusia bersifat pelupa, maka Allah s.w.t. dengan sifat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengutuskan para Nabi dan Rasul sebagai pengingat dan pembimbing manusia. Mereka diutuskan kepada setiap kaum. Firman Allah s.w.t.  
Terjemahan: dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umat Yang mendustakan Rasul-rasulNya. (Surah an Nahl:36).  
  
Firman Allah s.w.t.:  
Terjemahan: dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa Yang mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka Dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. (Surah Yunus:47).  
  
Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, manusia pertama penghuni dunia ini ialah Adam a.s. Beliau diberi penghormatan oleh Allah s.w.t. sebagai khalifah di bumi yang bertanggungjawab memakmurkan alam dunia ini dengan peraturan Allah. Untuk itu beliau dianugerahi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, Adam a.s. memulai penghidupan di dunia ini bukanlah dengan tanpa persediaan. Beliau bukanlah manusia primitif yang melakukan sesuatu secara 'trial and error', sebaliknya adalah seorang manusia sempurna yang memiliki nilai ketamadunan yang tinggi, khususnya dari segi kerohanian. Oleh itu amatlah keliru mereka yang beranggapan bahawa sejarah manusia di dunia ini bermula dengan kehidupan primitif, tanpa agama dan ilmu pengetahuan. Hakikat sebenar adalah sebaliknya.  
1.4.2 Tujuan Pengutusan Para Nabi dan Rasul  
Tanpa bimbingan dan petunjuk Ilahi, sudah pastilah manusia tidak akan mengetahui tujuan penciptaannya dan akan terus hidup dalam kesesatan. Walaupun manusia adalah makhluk istimewa yang mempunyai akal dan keinginan, tetapi tanpa bimbingan kerohanian daripada Allah s.w.t., akal manusia akan hanya berfungsi ke arah pencapaian keinginan nafsu yang secara tabienya cenderung kepada kejahatan. Tanpa bimbingan Ilahi, nafsu manusia hanya akan menjadi alat tunggangan syaitan yang sentiasa mengajak manusia melakukan kerosakan serta kebinasaan. Di sinilah letaknya kepentingan para Nabi dan Rasul-rasul utusan Allah s.w.t. yang ditugaskan membimbing manusia ke jalan kebenaran, mengingatkan manusia matlamat penciptaannya dan menjaubi tipu daya syaitan.  
Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran yang sama iaitu mentauhidkan Allah s.w.t. Mereka diutus apabila manusia mula menyeleweng dari ajaran tauhid yang asal yang disampaikan oleh Rasul-rasul sebelumnya. Risalah yang dibawa para Rasul mengandungi tiga prinsip berikut:  
a. Mentauhidkan Allah s.w.t. dan tidak mempersekutukan-Nya dengan susuatupun.  
b. Beriman kepada Rasul dan mentaati perintahnya.  
c. Beriman kepada hari Akhirat.  
Semua para Rasul diutuskan kepada kaumnya apabila ketiga-tiga perkara di atas telah dikaburkan oleh kegelapan jahiliyah. Oleh itu teras kepada sejarah perjuangan para Rasul adalah berpusat kepada perjuangan untuk memurnikan aqidah kaumnya dalam mentauhidkan Allah s.w.t.  
1.4.3 Nabi dan Rasul Pembawa Agama Samawi  
Setiap Nabi dan Rasul diutuskan Allah s.w.t. kepada manusia untuk membawa al-Din (agama) yang satu iaitu yang menyeru manusia supaya menyembah Allah s.w.t. serta mentauhidkan-Nya. Namun begitu, syariat yang mereka bawa adalah mengikut kesesuaian kaum dan masa mereka diutuskan. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Musa a.s. persoalan besar yang dihadapi ialah keangkuhan Firaun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang mesti disembah dan kezalimannya menindas kaum Bani Israel. Oleh itu dakwah Nabi Musa a.s. adalah tertumpu kepada persoalan mengajak manusia supaya jangan menyembah, kecuali Allah s.w.t. dan menyeru kepada perlakuan adil. Nabi Syuaib a.s. diutuskan kepada kaum Madyan yang suka menipu dan mengurangkan timbangan. Oleh itu itu seruan dakwah beliau selain mengajak kaumnya mehgesakan Allah s.w.t. ialah melarang mereka daripada melakukan penipuan dalam timbang-menimbang semasa berjual-beli. Pada zaman Nabi Lut a.s. berlaku keruntuhan moral yang dahsyat. Kaum lelaki tidak lagi berminat kepada wanita. sebaliknya cenderung kepada kaum sejenis. Kehidupan yang serba mewah bukan sahaja mengakibatkan mereka lupa persoalan akhlak, malah tidak mempercayai kekuasaan Tuhan. Oleh itu dakwah yang disampaikan Nabi Lut a.s. adalah tertumpu kepada soal memperbetulkan akhlak kaumnya dengan meninggalkan perlakuan di luar tabie.  
Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi dan Rasul terakhir diutuskan kepada manusia dan tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Oleh kerana itu syariat yang dibawa adalah yang paling sempurna dan bersesuaian untuk semua bangsa, tempat dan sepanjang masa, sehinggalah ke Hari Kiamat. Kalaulah syariat yang dibawa rasul-rasul sebelumnya tertumpu kepada sesuatu persoalan tertentu, syariat Nabi Muhammad s.a.w. pula adalah meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sains dan sebagainya. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah pelengkap kepada syariat yang dibawa oleh Nabi-nabi sebelumnya. Di samping itu, Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja berdakwah secara teori, malah baginda sendiri adalah model terbaik dalam semua aspek tersebut. Baginda menunjukkan contoh tauladan terbaik dalam aspek peribadatan, pergaulan dan pemerintahan.  
Satu hal yang patut kita perhatikan, mesej utama setiap para Rasul yang diutuskan selain daripada mengajak manusia beriman dan beramal soleh ialah mengingatkan mereka supaya sentiasa berakhlak mulia. Dengan kata lain, perkara induk dalam setiap risalah agama samawi ialah persoalan aqidah dan akhlak. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri menegaskan bahawa tujuan atau misi utama baginda diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia.  
1.4.4 Ciri-ciri Khusus Agama Samawi  
Setiap agawa bawaan Rasul utusan Allah s.w.t. mempunyai ciri-ciri persamaan yang jelas. Teras utama ajarannya ialah aqidah tauhid, keimanan kepada perkara ghaib, amar makruf dan nahi mungkar dan penegakkan keadilan sejagat. Kesemua perkara ini terkandung di dalam prinsip akhlak Islam.  
i. Berteraskan tauhid.  
Agama Samawi mengajak manusia menyembah Allah s.w.t. dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Ia megajak penganutnya mengakui bahawa alam ini adalah ciptaan Allah s.w.t. Dialah pemilik mutlak dan pentadbir alam ini. Seluruh alam dan isinya adalah makhluk Allah s.w.t. yang diperintahkan tunduk patuh kepada aturan-Nya. Sebagai Pencipta, maka Allah-lah sahaja yang layak ditaati, disembah, dicintai, dipuja dan dipuji. Hanya Allah s.w.t. yang berhak menentukan hukum dan peraturan untuk seluruh makhluknya. Peraturan Allah s.w.t. adalah mutlak dan wajib dipatuhi. Firman Allah s.w.t.:  
Terjemahan: dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umat Yang mendustakan Rasul-rasulNya. (Surah an Nahl:36).  
  
ii. Beriman kepada perkara ghaib.  
Agama Sawami mengajar manusia tentang kewujudan alam ghaib yang diluar batas capaian pancaindera manusia. Perkara-perkara ghaib termasuklah kepercayaan kepada prinsip dosa pahala, para malaikat dan kewujudan alam Akhirat.  
iii. Menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran.  
Ketentutan baik buruk sesuatu umat diukur berdasarkan keimanan mereka kepada Allah s.w.t. serta sejauhmana mereka melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kriteria inilah yang digunakan al-Quran dalam mencirikan umat terbaik. Misi utama para Nabi dan Rasul adalah untuk megajak manusia berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran.  
iv. Menegakkan keadilan sejagat.  
Berlaku adil adalah perbuatan meaghampiri sifat taqwa yang merupakan ukuran kemulian seseorang di sisi Allah. Nafsu manusia sentiasa cenderung kepada kejahatan dan ketidakadilan. Sejarah manusia menyaksikan pertarungan di antara hak dengan batil secara berterusan. Banyak umat terdahulu dibinasakan Allah s.w.t. kerana memilih jalan kebatilan dan kerosakan. Nabi dan Rasul diutuskan untuk membebaskan manusia daripada kongkongan hawa nafsu dan kembali ke landasan Allah s.w.t.   
1.5 Sekularisrae dan Ancamannya Terhadap Kehidupan Beragama.  
Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini manusia sentiasa berdepan dengan berbagai cabaran dan masalah, baik yang menyangkut persoalan kerohanian mahupun persoalan kehidupan fisikal. Nabi dan Rasul diutus untuk mebimbing manusia, tetapi manusia adalah makhluk pelupa. Lama kelamaan mereka memilih syaitan dan nafsu sebagai panduan. Mereka sering berlumba-lumba mengatasi di antara satu sama lain. Didorong oleh sifat tamakkan harta, pangkat dan kuasa, manusia sering terdorong ke lembah ketidakadilan dan penindasaan. Perasaan cintakan dunia yang memenuhi ruang hati mereka menjadikan mereka lupa nilai-nilai kerohanian serta misi sebenar kehidupan mereka di dunia. Sedikit demi sedikit mereka mula melupai ajaran para Rasul dan akhimya memilih nafsu sebagai pedoman. Kemewahan hidup yang mereka nikmati serta sebahagian misteri alam yang terjawab melalui sains menjadikan pergantungan manusia kepada agama untuk mendapat jawapan tentang misteri alam kian longgar dan akhir sekali mereka menganggap agama sebagai tidak lagi relaven.  
Secara rakus dan angkuh manusia moden mulai membelakangi agama dan mencipta sistem nilai sendiri dalam segenap aspek kehidupan yang berasaskan fikiran dan nafsu. Nilai moral mereka tidak lagi berdasarkan agama yang dianuti, sebaliknya menurut kehendak umum. Dengan itu lahirlah pelbagai teori dan sistem baru ciptaan akal manusia seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme dan berbagai isme lain mengambil alih peraturan Allah s.w.t. Manusia terus hanyut dalam lautan kesesatan ideologi ciptaan akal yang ditunggangi nafsu. Manusia moden sudah kehilangan arah. Ateisme menjadi pegangan dan material menjadi matlamat kehidupan. Alam tidak lagi dianggap sebagai ciptaan Tuhan, bahkan Tuhan dianggap tidak wujud atau tidak perlu wujud. Agama adalah tahyul manusia sementara Akhirat adalah suatu fantasi. Oleh itu, sekiranya manusia ingin maju, maka mereka mestilah terlebih dahulu melepaskan diri daripada kongkongan agama. Mereka mestilah berfikiran bebas, progresif, humanis, rasionalis, materialis, dan experimental dan egalitarian. Inilah sebenarnya asas kepada fahaman sekular ciptaan Barat yang sedang melanda seluruh dunia sekarang ini termasuk dunia Islam. Ia merupakan satu pemberontakan yang militan terhadap agama dan segala nilai-nilai rohaniah yang terdapat dalam ajaran agama.  
Sekularisme adalah satu sistem etika yang berasaskan nilai tabie dan bebas daripada nilai-nilai agama. Prinsip utamanya ialah kebebasan berfikir tanpa batas. Manusia dilihat sebagai perancang dan pelaksana segala sesuatu serta penerima manfaat tunggal daripada kegiatan manusiawinya. Matlamat kehidupan manusia bukan lagi untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. , sebaliknya untuk mengabdikan diri kepada manusia semata-mata. Fahaman ini lahir di Eropah di sekitar abad ke-14 hingga 16M sebagai satu gerakan pembebasan menentang ketidakadilan gereja Katolik yang menindas golongan ilmuan. Menurut fahaman ini, nilai-nilai agama tidak seharusnya dicampuradukkan dengan urusan keduniaan. Fahaman ini juga memisahkan secara mutlak antara ilmu pengetahuan daripada pengaruh dan tuntutan agama.  
Abad ke-14 hingga 16M merupakan 'Zaman Renaisans' di Eropah di mana aktiviti keilmuan dan kesusasteraan dihidupkan semula. Gerakan ini bermula di Itali dengan timbulnya minat untuk mengkaji semula ilmu-ilmu klasik, terutamanya ilmu Yunani, sama ada melalui usaha terjemahan daripada bahasa Arab mahupun daripada sumber Yunani asli. Golongan ini meletakkan akal manusia di tempat paling tinggi, manusia dianggap sebagai penentu yang mampu membuat sistem penilaian sendiri, kebenaran sendiri, dan bukannya menerima bulat-bulat keputusan daripada sistem lain, seperti daripada sistem agama.  
Tindakan golongan ini sebahagiannya adalah sebagai protes terhadap otoriti gereja Katolik yang menganggap paderi mempunyai hubungan batin dengan Allah s.w.t. dan kerana itu mereka mempunyai kuasa rohani ke atas manusia. Mereka menjadi perantara di antara manusia umum dengan Allah. Anak kecil tidak boleh menjadi Kristian melainkan setelah dibaptis oleh paderi. Mereka menganggap ilmu pengetahuan yang tidak bersumberkan daripada mereka adalah merbahaya. Malah ilmu sains dianggap sebagai membawa kekafiran. Oleh itu mereka memisahkan agama daripada ilmu.  
Terdapat dua kemungkinan besar mengapa pihak gereja amat memusuhi ilmu. Pertama, ilmu yang membawa kemajuan berasal daripada sarjana Islam di Andalus. Oleh itu ilmu itu akan membawa sekali pengaruh Islam yang akan merosakkan pengaruh gereja; Kedua, kebanyakan ilmuan Eropah adalah lepasan universiti-universiti orang Islam di Andalus kerana ilmu-ilmu seperti perubatan, kejuruteraan, matematik, astronomi, fisik, kimia dan lain-lain hanya boleh dipelajari di sana. Akibatnya para ilmuan amat dicemburui oleh pihak gereja, apatah lagi mereka itu lebih gemar bertutur dalam bahasa Arab atau mengamalkan budaya Islam, sedangkan pihak gereja menganggap bahasa Arab sebagai bahasa orang kafir.  
Konfrontasi antara golongan ilmuan dengan gereja adalah pengalaman khusus masyarakat Kristian Barat. Ia merupakan suatu hal yang seharusnya terjadi sebagai suatu penyelesaian kepada masalah khas dalam sejarah dan kebudayaan Barat. Tetapi pertentangan itu tidak seharusnya dilanjutkan kepada Islam kerana Islam tidak pernah memusuhi ilmu.   
Fahaman sekular adalah satu konsep yang amat asing dan bertentangan dengan Islam. Pandangan hidup Islam yang berasaskan tauhid tidak pernah memisahkan secara dikotomi antara duniawi dan ukhrawi dalam segala urusan kehidupan manusia. Islam tidak mengenal konsep dualisme dan tidak menganggap sesuatu itu sebagai sekular, profane atau temporal, Istilah duniawi bukannya bermakna sekular kerana setiap geraklaku manusia Muslim adalah sentiasa terikat dalam lingkungan bidang aqidah, akhlak dan syariah. Oieh itu, semua aktiviti Muslim adalah bernilai ibadat sekiranya dilaksanakan menurut perintah-perintah Allah s.w.t. Dunia ini adalah jambatan ke Akhirat. Tugas utama manusia ialah beribadat kepada Allah s.w.t. dengan tujuan mencapai keredhaan-Nya. Sikap mahu melepaskan diri daripada kawalan agama tidak seharusnya timbul dalam din seseorang Muslim, miskipun dalam perkara yang sepintas lalu kelihatan pada lahirnya bcrsifat duniawi seperti dalam kegiatan ekonomi dan politik. Semua urusan tersebut mestilah dilaksanakan di atas semangat ketaqwaan dan batas-batas hukum syarak yang ditentukan Allah s.w.t. Dengan kata lain, manusia Muslim tidak seharusnya hidup secara hipokrit di dalam dua alam yang berbeza. Sesungguhnya nasib seseorang di Akhirat bergantung kepada perbuatannya di dunia.  
   
BAB : KEDUA  
ISLAM AGAMA FITRAH  
2.0 Pendahuluan  
Nama-nama bagi agama-agama besar dunia biasanya dikaitkan dengan nama pengasasnya atau bangsa yang menganutnya. Ada juga yang dikaitkan dengan tempat di mana agama itu lahir. Manakala agama Islam adalah agama yang tidak terikat langsung dengan nama pembawa risalahnya, bangsanya dan juga tempat lahir agama Islam itu. Abu al-A'ala al-Maududi menjelaskan: Every religion of the world has been named after its founder or after the community or nation in which it was born. For instance, Christianity takes its name from its Prophet Jesus Christ, Buddhism from its founder Gautama Buddha, Zoroastriasmism from its founder Zoroaster and Judaism from the Jews, from the name of the tribe Judah (of the country Jvdea) where it was originated, The same is true of all other religion except Islam, which enjoys the unique distinction of having no association with any particular person or people or country. (Abu A'ala al-Maududi, Towards Understanding Islam, International Islamic Federation of Student organizations, Lahore, Pakistan, 1986,21)  
  
2.1 Pengertian Islam  
2.1.1Dari Segi Bahasa:  
Perkataan Islam berasal daripada 'Salima' yang mengandungi erti selamat, baik dan aman, taat dan tunduk. Secara umumnya Islam bermaksud suatu nama yang diberi kepada agama Allah s.w.t. yang ditunuikan kepada Nabi Muhammad s.a. w. Ia bukan rekaan Nabi Muhammad tetapi ia telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Firman Allah:  
  
Terjemahan: ...dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu... (Surah al Maidah:3).  
  
Islam juga bermaksud mengesakan Allah s.w.t. tunduk dan patuh serta ikhlas di dalam hati serta yakin terhadap agama asal yang datang daripada Allah s.w.t. Perkataan 'aslama' kadang kala ditujukan terhadap orang-orang beriman dan juga non-muslim kerana diatas sifat fitrah manusia yang tunduk dan patuh terhadap peraturan alam yang dicipta Allah. Firman Allah:  
Terjemahan: Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka mencari lain dari ugama Allah? padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk Yang ada di langit dan di bumi, sama ada Dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. (Surah ali ‘Imran:83).  
  
2.1.2 Dari Istilah Syara'  
Islam ialah agama yang diturunkan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah s.w.t. bennula dari Adam a.s sehinggalah Muhammad s.a.w.  
Muslim ialah orang yang mentauhidkan Allah s.w.t. patuh, tunduk dan jujur hatinya kepada Allah s.w.t. serta beriman dengan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Firman Allah:  
Terjemahan: dan tidak ada Yang lebih baik ugamanya daripada orang Yang menyerahkan dirinya kepada Allah (dengan ikhlas), sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut ugama Nabi Ibrahim Yang lurus (yang tetap di atas dasar tauhid); dan (kerana itulah) Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayanganNya. (Surah al Nisa’:125).  
  
2.2 Islam Sebagai Sistem Kehidupan  
Islam mempunyai satu sistem kehidupan yang dicipta oleh Allah s.w.t. untuk manusia di dunia ini yang dibentuk berasaskan ilmu berbanding dengan lain-lain sistem dan cara hidup manusia yang berasaskan kepada kejahilan dan kekurangan. Allah s.w.t. mengetahui semua rahsia dan hakikat manusia apa yang baik dan buruk untuknya. Ia mengetahui segala hukum dan tabiat dan rahsia kerana Dialah yang menciptakannya. Allah s.w.t. juga mengetahui apa-apa perkara yang lalu, sekarang dan juga akan datang. Allah s.w.t. telah menciptakan sistem hidup untuk manusia yang serasi, sempurna, serta sesuai dengan hukum universal bersesuaian dengan tabie' manusia. Firman Allah:  
Terjemahan: ... pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu... (Surah al Maidah:3).  
  
Sistem Hidup Islam terdiri dari:  
1) Sistem kepercayaan-akidah atau Iman  
2) Sistem Amalan- Ibadah / Syariah Islam  
3) Sistem Nilai-Akhlak  
  
2.2.1 Aqidah  
Manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur iaitu jasmani dan rohani. Rohani atau jiwa pula terdapat dua naluri (penggerak semulajadi) iaitu naluri baik yang sentiasa mengarahkan manusia melakukan kebaikan dan kebenaran, kebajikan, keadilan dan sebagainya. Naluri yang kedua ialah naluri yang cendenmg melakukan kejahatan, marah, angkuh dan sebagainya. Oleh itu Iman berfungsi menggerakkan diri manusia mengarah naluri untuk melakukan kebaikan, kebajikan, keadilan dan sebagainya. Secara umumnya Iman atau akidah ialah bermaksud mengakui dalam hati bahawa Islam itu benar, serta menyatakan dengan lidah bahawa Islam itu agama yang benar serta mengamalkan ajaran di dalam agama Islam. Sabda Rasullulah s.a.w. mengingatkan bahawa Iman itu bukan dengan cita-cita dan perhiasan, tetapi ialah apa yang tersemat di hati dan dibuktikan dengan perbuatan.  
Beriman kepada Allah s.w.t. ada rukun-rukunnya. Ia merupakan asas-asas yang membentuk keimanan dan kepercayaan Muslim terhadap Allah. Rukun Iman terdiri daripada kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab-kitab, kepercayaan kepada Rasul-rasul, kepercayaan kepada hari Akhirat dan kepercayaan kepada qada dan qadar Allah. Apabila seseorang Muslim membentuk pandangan dan sikapnya mengenai urusan kehidupan hendaklah berasaskan rukun iman.  
2.2.2 Akhlak  
Akhlak ialah sifat yang luhur yang lahir dari keimanan seseorang. Keindahan dan kecantikan manusia ialah kerana hiasan dari akhlak yang indah dan mulia. Akhlak dalam Islam mencakupi segala hubungan kemanusiaan dan juga hubungan manusia dengan alam. Moral behaviour dari pandangan Islam adalah tingkahlaku manusia dengan kemahuan yang mulia untuk tujuan yang mulia juga. Manusia yang berakhlak adalah manusia yang mulia dari segi zahir dan batin.   
Prinsip-pinsip akhlak terdapat di dalam berbagai kegiatan hidup manusia seperti dalam sistem social, saintifik, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut bersifat konsisten dan tidak berubah.  
Binaan akhlak Islam yang hakiki seperti yang dikehendaki olh Allah s.w.t. selaras dengan hakikat kemanusiaan dan hakikat kewujudan atau kehidupan. Akhlak Islam terbina dari keimanan manusia terhadap Allah s.w.t. sebagai pencipta pengurus alam. Begitu juga hasil dari keimanan manusia terhadap wujudnya ban akhirat dan manusia akan dibangkitkan dan menerima balasan yang setimpal terhadap amalan mereka di dunia. Firman Allah:  
Terjemahan: maka Adakah orang Yang membangunkan Masjid Yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang Yang membangunkan Masjid Yang didirikannya di tepi jurang Yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia Dengan Yang membangunkannya ke Dalam api neraka? dan (ingatlah) Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang Yang zalim. (Surah :109).  
  
Kesimpulannya, akidah sebagai asas kepada akhlak. Akidah menjadi faktor penentu yang dapat menahan manusia dari mengikut hawa nafsu dan melakukan perkara-perkaia yang dilarang oleh Islam. Dengan ini akan terserlahlah nilai-nilai murni yang lahir dari insan mukmin yang sentiasa tunduk dan akur dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam.  
2.2.3 Syariah  
Syariah Islam mempunyai lima rukun yang menjadi tapak di atas tertegaknya Islam iaitu mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Amalan terhadap rukun Islam ini merupakan sebagi bukti di atas asas-asas keimanan dalam diri seseorang. Al-Maududi menyatakan hubungan di antara Iman dan Islam laksan hubungan pohon dan akarnya. Sabda Rasulullah s.a.w:  
Maksudnya: Islam adalah bahawa engkau mengaku tidak ada tuhan melainkan Allah s.w.t. dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, engkau didirkan solat, engkau keluarkan zakat, engkau berpuasa di Bulan Ramadhan dan engkau tunaikan haji ke Baitullah jika mampu, (Hadith Riwayat Muslim)  
  
Syariat Islam terletak dan terjelma dalam gerak geri dan perbuatan manusia sehari-harian. Syariat Islam ialah segala peraturan Allah s.w.t. yang mengandungi undang-undang suci bagi mengatur kehidupan manusia samada: dalam aspek ibadah, dan juga muamalat seperti dalam kegiatan perniagaan, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya. Sesiapa yang mematuhinya akan diberi balasan pahala dan yang melanggarnya akan mendapat dosa. Hukum-hukum syariat mengandungi lapan jenis iaitu:  
a) Wajib – mendapat pahala apabila dikenakan dan mendapat dosa apabila meninggalkannya seperti sembahyang lima waktu sehari semalam.  
b) Sunat – diberi pahala apabila mengenakannya dan tidak dikenakan dosa apabila meninggalkannya seperti bersedekah.  
c) Makruh – diberi pahala apabila meninggalkannya dan tidak berdosa melakukannya seperti makan terlalu kenyang.  
d) Haram – mendapat pahala jika meninggalkannya dan mendapat dosa jika dikenakan seperti mencuri.   
e) Harus – tidak mendapat pahala atau berdosa jika dilakukan seperti makan.  
f) Sah – sesuatu yang mencukupi syarat dan rukunnya mengikut syara'.  
g) Batal – sesuatu yang tidak mencukupi rukun dan syaratnya menurut syara'.  
h) Halal – boleh digunakan setelah mengikut syarat tertentu.  
Dengan adanya hukum-hukum syariat itu dapatlah seseorang itu memahami berat ringannya tuntutan perintah dan larangan dalam Islam mengenai urusan dunia dan akhirat  
2.3 Islam Agama Universal  
Agama Islam merupakan sitem hidup yang paling layak dan sesuai untuk manusia. Sebuah sistem hidup yang menjamin kesejahteraan bidup manusia. Ia merupakan cara hidup yang serasi dengan hukum-hukum alam.  
Kesejahteraan Islam dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:  
a) Sistem: Islam adalah satu sistem hidup dari Allah s.w.t. untuk manusia seluruhnya. Sistem hidup Islam dibentuk atas dasar ilmu berbanding dengan sistem yang lain yang berasaskan kejahilan dan kekurangan. Allah s.w.t. 'mencipta sistem hidup Islam yang sempurna sesuai dengan hukum-hukum dan tabiat manusia.  
b) Cara hidup: Islam ialah cara hidup yang menyeluruh yang mengatur semua bahagian dari kehidupan manusia. Islam adalah satu cara hidup yang lengkap merangkumi semua kegiatan hidup manusia.  
c) Bimbingan: Sudah menjadi kehendak Allah s.w.t. bahawa setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi samada manusia atau haiwan lebih suka kejahatan daripada kebaikan serta mereka mudah dipengaruhi nafsu peribadi. Oleh itu mereka memerlukan bimbingan agama samada dalam bentuk bimbingan atau larangan yang mutlak dari Allah s.w.t.  
d) Akal terpimpin: Akal fikiran yang dikurniakan Allah s.w.t. kepada mannsia terbatas sifatnya. Manusia tidak dapat raenilai sesuatu kebenaran dan kebatilan secara tepat jika akal fikiran mereka tidak dibimbing oleh agama dan syara'. Oleh itu manusia diberikan beban atau taklif iaitu perintah-perintah dan larangan menurut agama Allah s.w.t. iaitu Islam. Ia bertujuan memperbaiki dan memimpin jalan-jalan yang dilalui oleh akal fikiran mereka.  
e) Tetap: Nilai-nilai hidup Islam bersifat tetap dan tidak dapat dipermainkan. Islam ialah agama yang tetap yang mempunyai ukuran nilai yang teguh. Menurut Islam, apa yang baik pada masa dahulu adalah yang baik pada masa sekarang dan akan datang. Misalnya perbuatan zina itu jahat dan ia akan menjadi jahat sampai bila-bila masa pun. Oleh itu Islam mempunyai nilai ukuran yang tetap dan teguh ini, maka tidak ada kuasa yang boleh mempermainkan nilai-nilainya yang tetap dan teguh ini serta mempermainkan nilai-nilainya untuk kepentingan sendiri atau golongan yang berkuasa.  
f) Tiada kasta: Islam ialah sistem untuk semua manusia dan bukannya untuk golongan atau bangsa-bangsa tertentu. Agama Islam ialah sistem hidup untuk semua manusia di dunia. Ia menyediakan peraturan hidup dengan melihat Islam itu dari sudut kemanusiaannya. Kerana itu ia tidak mmberi keistimewaan kepada suatu bangsa. Bahkan kebaikan seseorarig itu dilihat dari segi bakti dan amalan baiknya serta kesempurnaan ibadamya kepada Allah s.w.t. Islam bukanlah sistem untuk satu-satu zaman malahan ia adalah untuk setiap masa dan tempat. Peraturannya sesuai untuk dijalankan di dalam masyarakat manusia di seluruh dunia. Perjalanan sejarah memperlihatkan Islam telah berkuasa di barat dan timur. Ia juga telah melahirkan tamadun agung di Sepanyol. Ia juga pernah melahirkan tamadun di Kepulauan Melayu dan India sebagaimana ia membangunkan tamadun di Afrika dan Asia Barat  
g) Fitrah: Peraturan hidup Islam selaras dengan fitrah manusia. Islam menggalakkan manusia berusaha menuju kepada pembentukan manusia sempurna. Kelakuan, perbuatan, perkataan, pemikiran dan kecenderungan manusia selari dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Untuk mencapai tujuan itu Islam telah menetapkan peraturan-peraturan yang dapat dicapai dan dilaksanakan oleh manusia dalam batas-batas kemampuan mereka. Disebabkan itu, peraturan-peraturan yang ditetapkau Islam bersifat sederhana dan tidak berlawanan dengan fitrah dan tabiat semulajadi manusia.  
Di antara contoh-contoh kesederhanaan peraturan-peraturan dan hukum-hukum Islam ialah peraturan membelanjakan harta benda. Islam melarang berbelanja dengan boros tetapi melarang sifat kikir (kedekut) dan bakhil. Di dalam beribadah pula Islam menentukan suruhan mengerjakan sembahyang itu sunat dan wajib. Ibadat ini antara lainnya merupakan tanda syukur hamba kepada tuhannya. Walaubagaimanapun sembahyang wajib hanya lima kali sehari sahaja. Manakala sembahyang yang lain merupakan amalan sunat sahaja. Islam tidak membebankan umatnya kerana sifat Islam itu yang tidak membebankan. Islam yang membawa erti selamat bertujuan menjaga dan memelihara kehidupan semulajadi manusia. Firman Allah:  
Terjemahan: Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumNya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. (Surah an Nisa’:28).  
  
2.4 Risalah Islam Untuk Semua Umat  
Allah s.w.t telah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung-ganang imtuk menerima dan memikul amanah melaksanakan Islam. Namim begitu mereka telah menolak amanah tersebut kerana ia terlalu berat bagi mereka untuk dilaksanakan. Firman Allah s.w.t. :  
Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan Yang ada padanya) sanggup memikulnya. (ingatlah) Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara Yang tidak patut dikerjakan. (Surah al ahzab:72).  
  
Akhirnya tugas memikul tanggungjawab Islam ini ditaklifkan kepada umat manusia selaras dengan kejadian manusia dan persediaan akal fikiran, kekuatan jasmani dan rohani Di samping itu manusia mempunyai sifat-sifat pelupa, lemah ingatan, bodoh dan kufur. Allah s.w.t. mencipta manusia dan Dia maha mengetahui tentang sifat-sifat manusia baik lahir ataupun batin. Hawa nafsu manusia sangat tertarik kepada hal-hal yang buruk dan tercela lagi celaka.  
Kehidupan manusia kerana akalnya tidak pernah statik. Ia tumbuh dan berkembang terus menerus dan mengalami perubahan. Allah s.w.t. mencipta manusia dan diturunkan Islam sebagai peraturan atau jalan hidup bagi manusia mengikutinya. Dengan peraturannya itu Allah s.w.t. yang maha Pengasih dan Penyayang menurunkan Rahman dan RahimNya. Aturan itulah yang disebut di atas sebagai Sunnah Allah. Sunnah Allah di atas alam material adalah untuk mewujudkan keselarasan dalam gerak dan peristiwanya. Sunnah Allah atas alam manusia adalah untuk mewujudkan salam (keselamatan) dalam kehidupan dirinya.   
Oleh yang demikian jelaslah Allah s.w.t. mewajibkan manusia agar mereka memperhambakan dirinya kepada Allah s.w.t. adalah untuk kepentingan hamba itu sendiri. Soal manusia patuh atau tidak terhadap Allah tidak ada untung ruginya bagi Allah. Allah s.w.t. tidak memerlukan manusia kerana Allah s.w.t. adalah maha berkuasa dan Dia tidak mengkehendaki benda dari manusia.   
Sesungguhnya manusialah yang memerlukan benda dari Allah. Dengan mentaati suruhan Allah s.w.t. maka akan wujudlah salam dan kesejahteraan bagi manusia. Apabila manusia mengingkarinya maka manusia bersifat zalim kepada diri sendiri. Dengan kepatuhan kepada syariat Islam, maka manusia akan hidup sesuai dengan hak kewajipannya sebagai manusia. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Quran manusia mewujudkan kemamsiaan kerana ayat-ayat Al-Quran ditentukan oleh Allah s.w.t. sesuai dengan hakikat penciptaannya.  
Setelah manusia diciptakan Allah s.w.t. dia diutuskan ke bumi berperanan sebagai khalifah atau pengurus alam. Dengan akal fikiran yang dikurniakan Allah s.w.t. kepada manusia, maka ia melebihi makhluk-makhluk lain. Dengan akal ia dapat mengatasi masa dan wakta. Sedangkan tumbuhan terikat oleh tempat dan waktu. Manusia dapat mengembara di bumi bahkan juga keluar dari bumi.  
Dengan jasadnya manusia melebihi makhluk-makhluk halus yang berakal kerana ia dapat mencipta di alam material. Pengalaman yang dilalui manusia diubah oleh akalnya menjadi pengetahuan. Akal membentuk tanggapan (idea) konsep dan teori. Tangan digunakan sebagai alat untuk memegang. Akal membantu tangan melakukan penyelidikan dan ujikaji sehingga manusia menemui pengetahuan, menemui rahsia-rahsia alam mendapatkan sunnah Allah. Dengan kerjasama antara akal dan tangan, tanggapan, idea, konsep dan teori yang bersifat abstrak bolehh diwujudkan menjadi konkrit. Demikianlah kerjasama antara akal dan jasad memungkinkan manusia mewujudkan perkara baru serta menjadikan sesuatu yang tiada menjadi adal Makhluk yang berjasad jika berakal sekalipun tidak mungkin berbuat demikian.  
Sebagai kesimpulah tujuan diturunkan Islam adalah:   
a) Islam memberi pengajaran dan pendidikan kepada manusia bahawa Tuhan yang maha Esa iaitu Allah sebagai pencipta dan bukan dicipta.  
b) Islam menjelaskan bahawa Allah s.w.t. telah menetapkan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusialah pengurus kepada alam haiwan, tumbuh-tumbuhan, batu-bata, air, udara, api dan sebagainya merupakan kelengkapan yang disediakan oleh Allah s.w.t. untuk manusia menggunakan dan mengikut garis panduan syarak yang telah ditentukan oleh Allah. Barangsiapa di kalangan manusia yang melanggar peraturan Allah s.w.t. maka ia dikenakan dosa dan barangsiapa yang mengikutnya maka mereka dikurniakan pahala.  
c) Islam menjelaskan tentang ada lagi kehidupan yang kekal abadi selapas kematian iaitu kehidupan di akhirat.  
d) Islam mendidik manusia agar sentiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan rahmat Allah s.w.t. sehingga dapat hidup dipenuhi dengan kebaktian kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah s.w.t. agar dapat membentuk jiwa mukmin yang tenang dan damai.  
e) Islam juga mendidik manusia supaya ikhlas mentaati setiap peraturan dan undang-undang, baik datang dari Allah s.w.t. ataupun Rasul atau dari manusia mengikut landasan yang benar.  
f) Islam juga mendidik manusia supaya masing-masing mempunyai budi pekerti yang luhur atau berakhlak baik terhadap khaliq dan makhluk Hormat menghormati dan tolong menolong dalam setiap kebaikan dan kebenaran, serta tidak sombong atau takbur hidupnya di muka bumi.   
g) Islam mendidik manusia supaya berani menegakkan kebenaran, kebaikan, kejujuran dan keadilan serta takut melakukan kesalahan dan melanggar hukum syarak.  
2.5 Rasul Pembawa Risalah Islam  
Kepercayaan terhadap rasul adalah salah satu daripada rukun iman. Setiap muslim wajib percaya bahawa Allah s.w.t. telah mengutuskan rasul-rasul dari kalangan manusia untuk memberi perkhabaran baik terhadap mereka yang melakukan kebaikan dan ancaman terhadap mereka yang melakukan kejahatan.  
2.5.1 Tuiuan Diutuskan Rasul  
Tujuan utama diutuskan rasul-rasul oleh Allah s.w.t. ialah untuk mengajak ummat manusia beribadah kepada Allah s.w.t. serta menegakkan agamanya. Firman Allah:  
Terjemahan: dan Kami tidak mengutus sebelummu (Wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa Sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, Beribadatlah kamu kepadaku". (Surah al Anbiya’:25).  
  
Para rasul telah menjalankan tugas mereka untuk memperkenalkan Allah s.w.t. yang maha Esa yang penuh berkuasa atas segala makhluknya dan mereka menyampaikan segala hukum dan undang-undang Allah s.w.t. yang wajib dipatuhi dan segala larangan yang mesti dijauhi dan wajiblah mempercayai bahawa mereka semua telah menyampaikan seruan Allah s.w.t. dengan penuh kejujuran.  
Allah telah menyokong mereka dengan berbagai mukjizat supaya manusia membenarkan seruan mereka. Mukjizat itu adalah perkarayang luar biasa yang melampaui akal fikiran manusia. Ia terjadi di luar kemampuan manusia, di luar logik akal dan ilmu. Rasul-rasul yang diutuskan merunakan manusia pilihan Allah s.w.t. untuk memandu manusia ke jalan yang lurus yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.  
2.5.2 Wajib Beriman Kepada Rasu-Rasul  
Al-Quran menyeru umat manusia supaya beriman kepada semua rasul-rasul Allah. Firman Allah:  
Terjemahan: Katakanlah (Wahai orang-orang Yang beriman): "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa Yang diturunkan kepada Kami (Al-Quran), dan kepada apa Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa Yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa Yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka (sebagaimana Yang kamu - Yahudi dan Nasrani - membeza-bezakannya); dan Kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata". (Surah al Baqarah:136).  
  
AI-Quran menyatakan bahawa ada orang-orang yang beriman kepada setengah rasul-rasul dan sebaliknya mengingkari yang lain yang tidak diterima agama mereka.  
Islam telah menentukan prinsip yang teguh untuk memupuk semangat saling mengerti, persaudaraan dan perpaduan antara umat manusia dalam usaha mencari kebajikan bersama.  
Inilah di -antara sifat-sifat keistirnewaan agama Islam yang rnembuka seroangat persefahaman yang seluas-luasnya di antaranya dengan agama-agama lain kerana Islam telah mewajibkan kepada penganutnva agar percaya dan menghormati nabi-nabi dan rasul Allah.   
Orang yang mengkaji dengan jujur temyatalah bahawa cara Islam menyatupadukan agama-agama menerusi risalah Muhammad adalah cara yang paling selamat untuk kemakmuran dunia. Ini kerana Islam telah mengakui semua agama langit adalah wahyu dari tuhan. Islam menegaskan pula disebabkan perjalanan kurun demi kurun dan dari generasi ke generasi menyebabkan berlaku penyelewengan dari hakikat agama-agama itu sendiri.  
Islam menyeru seluruh umat manusia supaya menerima al-Quran yang terkumpul di dalamnya segala intisari dan kebaikan-kebaikan kitab Allah s.w.t. yang terdahulu. Di samping menambahkan lagi perkara-perkara baru yang selaras dengan perkembangan dan keperluan asasi manusia di zaman kebelakangan ini. Semua para rasul terikat kepada arahan Allah s.w.t. terhadap apa-apa tindakan dan kegiatan yang mereka lakukan  
2.5.3 Setiap Umat Diutuskan Rasul  
Undang-undang Allah s.w.t. yang dipertanggungjawabkan kepada manusia memerlukan rasul untuk memandu mereka ke jalan yang benar. Hubungan seorang Muslim dengan rasul Allah s.w.t. hendaklah didasarkan ke atas tabiat mereka itu selaras pula dengan tugas mereka. Maka janganlah manusia melampaui batas hingga mengaggongkan mereka ke taraf tuhan atau anak tuhan kerana mereka sebenarnya dari golongn manusia juga yang dipilih Allah s.w.t.  
Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengangkat darjat nabi-nabi mereka ke darjah ketuhanan. Sikap ini telah melampaui batas dan ini merupakan syirik yang timbul dari kesesatan mereka sendiri. Jelasnya pertalian antara kaum muslimin dan rasul-rasul Allah s.w.t. ialah pertalian menerima syariat dan ketaatan. Ini kerana perkara-perkara yang terkeluar dari rasul merupakan terkeluar juga dari suruhan Allah s.w.t. dan Allah s.w.t. sahaja tempat kita beriman. Dialah yang mengutuskan rasul-rasul ke dunia untuk memandu manusia menuju ke jalan keselamatan dan kesejahteraan.  
2.5.4 Nabi Muhammad Diutus Untuk Semua Umat  
Risalah Nabi Muhammad s.a.w adalah diutuskan untuk seluruh bangsa dan umat manusia. Sebagai penyempurna kepada risalah tauhid dakwahnya adalah dakwah yang sudah pasti akan kekal untuk selama-lamanya. Di dalamnya terkandung unsur-unsur kehidupan dan kemaslahatan duniawiah dan ukhrawiah. Firman Allah:  
Terjemahan: ... pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu... (Surah al Maidah:3).  
  
Sebagai rasul terakhir Nabi Muhammad S.B.W telah berhasil mendakwah umat manusia dalam aspek-aspek berikut:  
a) Rasulullah telah berjaya menghapuskan pemujaan dan penyembahan terhadap berhala-berhala dan digantikan dalam jiwa umat manusia dengan cahaya keimanan kepada Allah.  
b) Baginda telah berjaya menghapuskan nilai-nilai jahiliah dalam kalangan bangsa Arab khususnya dan umat manusia amnya sebagai gantinya mengganti semula dengan kemuliaan akhlak yang berteraskan keimanan.  
c) Rasulullah telah berjaya menegakkan agama yang hak yang menjadi teras kepada pembinaan tamadun manusia.  
d) Rasulullah telah berjaya menyatukan bangga Arab iaitu antara kabilah Aus dan Khazraj dan antara kaum Muhajirin dan Ansar serta bernaung di bawah kepimpinan Rasulullah yang bertunjangkan Al-Quran dan Sunnah baginda.  
2.5.5 Bukti-Bukti Kerasulan Muhammad s.a.w  
a) Rasulullah seorang yang zuhud di dunia ini. Baginda tidak pernah mengharapkan upah atau balasan di atas tugas risalahnya. Baginda juga zuhud dan segi harta benda, pangkat dan kemasyhuran yang bersifat duniawi.  
b) Baginda seorang yang ummi. Baginda tidak boleh menulis dan membaca. Walaubagaimanapun baginda berjaya menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia.  
c) Sebagai bukti kebenaran kenabiannya baginda bersifat benar (al siddiq). Segala ucapah dan kata-kata baginda sentiasa benar. Hal ini telah disaksikan oleh umat pada zaman kenabiannya sehingga baginda digelar al-Amin.  
d) Dalam Injil Yahya (Yuhana) 16:12,13 ada menyebut “Banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila ia sudah datang, iaitu Roh Kebeneran, maka ia pun akan membawa kamu kepada kebenaran kerana tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengamya itu juga akan dikatakannya dan dikhabarkannya kepadamu perkara yang akan datang”.  
Sebagai kesimpulannya Rasulullah s.a.w bertugas mengajar manusia untuk mengenal tuhan mereka dengan pengetahuan yang benar. Mengajar manusia tentang akidah dan ibadah mengikut garis panduan yang ditentukan Allah. Baginda memandu manusia di dunia supaya membersihkan rohaniah agar bebas dan belenggu hawa nafsu agar manusia menjadi insan yang kamil.  
   
BAB : KETIGA  
BUDAYA, ETIKA DAN AKHLAK ISLAM.  
3.0 Pengenalan  
Islam adalah sebagai cara hidup bagi semua orang Muslim. Seorang Muslim wajib mengikut semua peraturan Islam tanpa meninggalkan walau pun satu bahagian. Jika Islam diamalkan sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain maka akan cacat kehidupan orang Muslim itu. Perintah supaya mengambil semua ajaran Islam untuk diamalkan boleh merujuk kepada firman Allah s.w.t.  
Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman! masuklah kamu ke Dalam ugama Islam (dengan mematuhi) Segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; Sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu Yang terang nyata. (Surah al Baqarah:208).  
  
Melalui sistem ini setiap Muslim tidak akan terlepas daripada mengikuti semua ajaran Islam dalam diri mereka sehingga ajaran Islam dapat dibudayakan dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.   
3.1 Budaya  
Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam, bahawa kebudayaan ialah sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dalam bentuk abstrek iaitu sesuatu yang tidak dapat rasa oleh pancaindera rasa iaitu pemikiran. Ia dicetuskan oleh akal dan budi manusia. S. Khuda Bukhsh di dalam bukunya Contributions to The History of Islamic Civilization, menjelaskan bahawa perkataan culture (kebudayaan) berasal daripada perkataan cultivation of land (pertanian). Justeru itu kebudayaan pada pandangan beliau lebih bersifat pencapaian dalaman atau pemikiran.  
3.1.1 Definisi budaya  
Drs. Sidi Gazalba di dalam bukunya Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu telah mengumpulkan definisi kebudayaan:  
1    Sutan Takdir Ahlisyahbana mengatakan kebudayaan sebagai manifestasi dari cara berfikir
2    Haji Agus Salim mengatakan kebudayaan ialah persatuan antara budi dan daya menjadi makna yang sejiwa, tidak lagi menerima dibagi atau dipisah-pisah antara dua maknan itu. Budi memjandungi makna akal, fikiran, pengertian, faham, pendapat, ikhtiar, perasaan dan daya mengandungi makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Maka kebudayaan mengandungi makna leburan daripada dua makna tadi dan ertinya himpunan segala usaha dan daya-upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi, untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan.
3    Hatta mengatakan kebudayaan sebagai ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa.
4    Sukarno mengatakan kebudayaan yang dikatakannya sebagai ciptaan hidup yang timbul dari manusia.
5    Sunarjo Kolopaking mengatakan kebudayaan sebagai "totaliti daripada milik dan hasil usaha (prestasi) manusia yang diciptakan oleh kekuatan jiwanya dan oleh proses saling mempengaruhi antara kekuatan jiwa tadi dan antara jiwa manusia yang satu dan jiwa manusia yang lain.
Drs. Sidi Gazalba juga telah mengambil pendapat sarjana-sarjana barat:  
1    Zoet Mulder mengatakan kebudayaan sebagai "perkembangan terpimpin oleh manusia budiawan dari kemungkinan-kemungkinan dan tenaga-tenaga alam, terutama alam manusia, sehingga ia merupakan satu kesatuan harmoni".
2    Duyvendak pula mengatakan bahawa kebudayaan sebagai "jumlah pernyataan rohani manusia, seperti terdapat dalam satu masyarakat dalam 1001 saling hubungannya"
3    K.A. Hidding mengatakan kebudayaan sebagai "cara hidup bersama".
4    J. Van Baal pula mengatakan bahawa kebudayaan sebagai "kita".
5    Langevel menjelaskan bahawa kebudayaan "adalah perwujudan nilai-nilai dan produknya".
Drs. Sidi Gazalba merumuskan bahawa kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dan segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial, dalam suatu ruang dan suatu waktu.  
3.1.2 Budaya Islam  
Budaya Islam ialah cara hidup Islam. Firman Allah s.w.t  
Terjemahan: dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang rugi. (Surah ali ‘Imran:85).  
  
Dalam budaya Islam merangkumi semua persoalan hidup untuk kebaikan di dunia dan di negeri akhirat seperti budaya menuntut ilmu, berjamaah, berpolitik, berekonomi, bersosial, berkeluarga, seni, sains teknologi, akhlak, kejiranan, perpaduan dan sebagainya. Islam dilaksanakan dalam kehidupan umat Islam dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar urusan berpandukan kepada syariat Islam. Islam telah melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang berpandukan kepada ajaran Islam. Agama Islam telah menghasilkan suatu masyarakat yang berfikir secara Islam, beramal secara Islam, berakhlak secara Islam, berpolitik secara Islam, berekonomi secara Islam, bersosial secara Islam dan semua perkara yang dilakukan adalah berpandukan kepada ajaran Islam. Firman Allah s.w.t.:  
Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah Dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan Dalam keadaan Islam. (Surah ali ‘Imran:102).  
  
Firman Allah s.w.t. lagi:  
Terjemahan: katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (Surah al An’am:162).  
  
Berdasarkan kepada ayat di atas menunjukkan segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah semata-mata kerana Allah s.w.t. dan dilaksanakan sebagai cara hidup Islam itu sepanjang hayat.  
3.1.3 Ciri-Ciri Budaya Islam  
Setiap masyarakat mempunyai budaya yang tersendiri. Pada keseluruhannya ciri-ciri budaya Islam ialah:  
i.    Berpandukan kepada al Quran dan al Hadith.
ii.    Berlandaskan kepada hukum syarak.
iii.    Mengutamakan Allah s.w.t. dan Rasu s.a.w. dalam semua perkara.
iv.    Mementingkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan.
v.    Penggunaan basasa Arab dalam ibadah.
vi.    Seimbang antara unsur jasmaniah dan rohaniah.
vii.    Sentiasa ada hubungan dengan Allah – manusia – alam sekitar.
viii.    Kehalusan tata susila dalam hubungan sesama insan.
3.2 Etika  
Seperti telah diketahui bahwa etika itu dilihat dari sumber dan sifatnya, ada Etika Keagamaan dan ada Etika Sekuler. Kemudian Etika Keagamaan ada bermacam-macam pula, yaitu Etika Keagamaan yang bersifat Politheistik, bersifat Zuhud, dan bersifat Monotheistik.  
Wujud atau contoh-contoh Etika Keagamaan telah jelas bagi semua orang, sebab mengenai hal ini orang mempelajari ajaran-ajaran agama yang dikehendaki di bidang etika.  
Tetapi Etika Sekuler, mana wujud atau contoh-contohnya?  
Terlebih dahulu perlu diketahui, bahwa Etika Sekuler "alah etika yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan ianya bersifat duniawi semata-mata. Tentu saja menurut pengertian ini, materi Etika Sekuler berupa semua etika yang tidak berdasarkan pada ajaran agama, atau yang tidak berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan akhirat Beberapa contoh materi Etika Sekuler itu, ialah:  
1    Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita (bukan marham), saparti yang merajalela melanda masyarakat kota-kota besar.
2    Cara-cara berpakaian yang tidak menutupi/melindungi bagian-bagian tubuh yang rahasia, karena yang diutamakan dalam berpakaian ialah segi kecantikan/keindahan saja, dengan tanpa menghiraukan segi-segi yang penting lainnya seperti segi agama/etika dan segi kesihatan.
3    Sistem tunangan/pacaran seperti yang banyak dilakukan orang dalam masyarakat yang telah maju, dimana hubungan pria dan wanita yang bersangkutan demikian intim dan bebas, seolah-olah keduanya sudah merupakan suami-istri yang syah. Pemilihan-pemilihan ratu kecantikan, yang pada hakekatnya hanyalah merendahkan martabat kaum wanita itu sendiri.
3.3 Akhlak Islam  
3.3.1 Akhlak Rasulullah s.a.w.  
Beberapa contoh berikut ini, mungkin akan dapat menggambarkan sedikit tentang betapa mulia budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Tholib berkata, bahwa "Muhammad adalah orang yang paling lapang dada, paling benar lidah, paling lembut perangai dan paling mulia dalam pergaulan".  
Tidak pernah ia menyusahkan ahli rumahnya dalam soal makan minum atau dalam soal yang lain-lain. Pada waktu lapar, ia hanya bertanya: "Adakah makanan pada kamu?" Kalau ada, ia makan dan kalai tidak ada ia diam.  
Dia tidak makan sebelum lapar, dan kalau makan tidak aampai kenyang. Ukuran makan minumnya ialah: sepertiga perutnya untuk makan, sepertiga lagi untuk minum, dan sepertiga lainnya untuk nafas. Dia mencela orang yang banyak makan sebab "Pokok bagi tiap-tiap penyakit ialah banyak makan".  
Tidak pernah ia memukul siapapun, kecuali di dalam peperangan.  
Tidak pernah ia marah atau berkata-kata kasar kepada perabantu rumah tangganya. "Saya menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun lamanya. Tidak pernah dalam masa 10 tahun itu, ia ucapkan kata ah! kepadaku, dan tidak pernah ia berkata "Mengapa kau berbuat demikian?" atau "Mengapa kau tidak berbuat begin!?". Ini pengakuan Anas sendiri, pembantu rumah tangga Nabi.  
Istrinya yang    bernama Aiayah menerangkan: "Rasulullah itu di dalam rumah tangganya, adalah seorang manusia yang paling lemah lembut, terus tersenyum, terus tersenyum".
Dalam suatu perjalanan, masing-masing dari para sahabat mengambil bagian dalam menyembelih dan memasak seekor kambing dan ia sendiri juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan itu, yaitu mencari kayu bakarnya. Para sahabat keberatan ia ikut bekerja, sebab semua pekerjaan dapat mereka selesaikan sendiri. Tetapi ia menjawab:"Aku tahu yang demikian itu, tetapi aku tidak suka kelihatan berbeda dari sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya Allah tidak suka mehliat seseorang yang diistimewakan dari sahabat-sahabatnya".  
Pada waktu datang utusan Najasi, ia sendiri yang melayani tetamunya itu. Para sahabat meminta, agar merekalah yang melayaninya, tetapi ia menjawab: "Mereka pernah memuliakan sahabat-sahabatku waktu berhijrah ke sana, maka sekarang aku hendak membalas budi mereka."  
Tidak pernah ia ucapkan perkataan yang rendah atau keji, demikian juga celaan atau makian. Dia berbicara kepada seseorang, selalu menurut kadar kemampuan akal yang di ajak bicara. Dia terima dengan sabar kekasaran orang dalam berbicara atau dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tidak pernah ia putuskan pembicaraan orang lain yang sedang berkata-kata. Tidak pernah ia berkata-kata, kalau tidak ada faedahnya. Kalau ada yang berbicara di telinganya, ia dengarkan baik-baik sampai selesai. Kata-katanya baik dan ringkas, tetapi luas pengertiannya, seperti yang dikatakannya sendiri: "Aku diberi kemampuan berkata-kata yang ringkas, tetapi luas pengertiannya".  
Seringkali kejahatan orang tetapi ia balas dengan kebaikan. Dia maafkan orang yang berlaku aniaya kepadanya. Dia hubungi orang yang memutuskan perhubungan dengannya.  
Apabila ia girang, ditundukkannya pandangannya. Tidak pernah ia marah atau memburu kemenangan buat diri sendiri. Kalaupun ia marah, sebabnya ialah karena sesuatu larangan Tuhan dilanggar. Jika ia tidak suka sesuatu, kelihatan pada air mukanya.  
Ia muliakan orang yang dipandang mulia oleh kaumnya, dan ia angkat sebagai ketua mereka.  
Sering ia menanyakan sahabat-sahabatnya yang tidak kelihatan dalam majlis, ia tanyakan perihal suka duka mereka. Dalam majlis ia suka duduk di mana saja yang masih kosong, dengan tidak memilih tempat yang berbeda dengan yang lain. Dalam majlisnya tidak ada orang yang mengangkat suara keras atau bertengkar, dan tidak ada yang merasa berbeda antara satn dengan lainnya. Dia suka mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya dalam berbagai persoalan.  
Dia suka bergurau dengan sahabat-sahabatnya dengan cara yang; sopan dan pantas, dan ia panggil sahabat-sahabatnya itu dengan sebaik-baik nama. Kata Abdullah bin Al-Haris: "Saya belum pernah melihat orang yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah". Dia juga suka bergurau dengan anak-anak, ia dukung mereka, ia peluk mereka dan ia cium mereka. Bahkan pernah waktu ia sedang shalat, punggungnya ditunggangi cucunya, tetapi ia diamkan saja dan tiada marah.  
Dia selalu memulai memberi salam atau jabat tangan setiap kali bertemu sahabat-sahabatnya. Dan kalau berjabat tangan dengan seseorang, ia tidak segera menarik tangannya sebelum orang yang dijabat itu menarik tangannya.  
Dia muliakan orang yang datang bertamu ke rumahnya dan seringkali ia bentangkan kain selendangnya atau memberikan bantalnya buat alas duduk tetamunya. Kalau didengarnya ada tamu datang, padahal ia sedang shalat, ia percepat shalatnya untuk segera menemui tamunya, dan sesudah selesai melayani tamunya, ia kembali shalat lagi  
Ia suka memerah susu kambingnya dengan tangannya sendiri. Dia tampal sendiri pakaian atau kasutnya yang koyak dan rusak. Dia urus sendiri keperluan dirinya.  
Dia menyapu rumahnya. Tidak pernah ia terlihat diam percuma di rumahnya.  
Kalan ada seseorang minta pertolongan, padahal waktu itu ia tidak punya apa-apa, ia sering minta supaya orang itu mau berhutang kepada orang lain atas tanggungannya.  
Dia suka mendatangi sahabat-sahabatnya yang sakit sekalipun di tempat-tempat yang jauh di luar kota Medinah. Sa'ad menerangkan:" Aku pernah sakit. Rasulullah datang ta'ziah ke rumahku. Dia letakkan tangannya didahiku, ia sapu dadaku dan perutku sambil berdoa".  
Kalau berjumpa jenazah, walaupun jenazah orang kafir, ia berdiri, lalu ia turut mengantarkan atau tetap berdiri sampai jenazah itu berlalu.  
Dia suka memenuhi undangan, tidak saja undangan orang kaya, tetapi juga undangan orang-orang miakin. Ia lelalu menjawab panggilan siapa saja dengan perkataan yang amat sopan: Labbaik!  
Dia selalu adil dalam segala hal, walaupun terhadap musuh sendiri. Dengan tegas ia katakan: "Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya juga aku potong tangannya".  
Dalam usahanya untuk adil ini, ia bagi belanjanya dengan rata antara isteri-isterinya, sebagaimana juga ia membagi giliran kepada mereka dengan adil. Kalau melalui rumah isteri yang di luar gilirannya, ia tidak mau masuk, tetapi cukup memberi salam dari luar dan bertanya tentang kabar keselamatannya. Dan kalau akan pergi jauh, ia undi isteri-isterinya; siapa yang menang undian, dialah yang menyertainya dalam bepergian.  
Dia kasih kepada sesama manusia. "Kasihlah kepada orang yang ada di bumi, niscaya kamu akan dikasihi oleh yang ada di langit", demikian ia katakan.  
Bahkan selain itu, ia juga sayang kepada binatang. Pernah ia sendiri membukakan pintu bagi seekor kucing yang hendak berlindung dari terik matahari. Pernah pula ia sendiri mengobati seeker ayam jantan yang sakit. Dia melarang membebani binatang terlalu berat dan berlaku kasar kepadanya. Dia minta hendaknya orang menajamkan pisau kalau menyembelih binatang, supaya binatangnya tidak lama tersiksa.  
Dia sangat cinta kebersihan, sebab: "Kebersihan adalah cabang dari iman". Karena itu ia menyuruh orang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, sampai-sampai orang yang tidak membersihkan air kencingnya diancamnya dengan siksaan kubur.  
Dia suka bersikat rambut dan memakai wangi-wangian dan pernah pula menegur orang yang kusut masai rambutnya karena tidak disikat.  
Dia memotong kukunya, ia cukur rambut-rambutnya atau bulu-bulu di tempat-tempat yang tersembunyi, dan ia bersihkan lipatan-lipatan anggotanya.  
Dia wajibkan mandi, tiap orang yang habis melakukan hubungan seks demikian juga tiap perempuan yang selesai datang bulan dan nifas.  
Dia larang keras seseorang buang air di tempat-tempat orang berteduh, di tempat-tempat orang berjalan, dan di bawah pohon-pohon yang berbuah.  
Sifat-sifat jasmani Rasulullah saw. tidak kalah elok pula dart keelokan sifat-sifat rohaninya.  
Berdasarkan riwayat-riwayat yang ayah, dapatlah diketahui bahwa Rasulullah itu seorang laki-laki yang sangat ideal tubuhnya; tidak begitu tinggi dan tidak begitu rendah. Kulitnya putih kemerah-merahan; bukan putih sangat dan bukan pula merah amat. Wajahnya sebaik-baik wajah manusia, bercahaya hagaikan bulan purnama. Hidungnya mancung, sedikit bungkuk yang manis. Dahinya luas, pipinya sedang dan halus. Hitam matanya begitu hitam, putih matanya bercampur merah. Giginya putih bersih, dadanya bidang. Perutnya rata, jari-jarinya halus lemas. Tangannya lebih dingin daripada salju, lebih harum daripada minyak kasturi. Rambutnya mengombak: tidak begitu keriting dan tidak begitu lurus. Tubuhnya kuat sentiasa, tidak ada tolok bandingnya. Tiga kali berturut-turut ia bergulat melawan Rukanah dan berhasil merobohkannya, padahal Rukanah adalah seorang pegulat terkuat ketika itu. Pendek kata, sangat cantiklah rohani dan jaunani, Rasulullah. Abu Hurairah mengakui hal ini dengan kata-katanya: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cantik daripada Rasulullah".  
Isteri Rasulullah sendiri yang bernama Siti Aisyah dalam menerangkan kesimpulan sifat-sifat Rasulullah dengan ringkas tetapi tepat berkata, bahwa: "Kana khuluquhul-Qur'an", bahwa "Akhlaq Rasulullah ialah Al-Qur'an".  
Ibnu Atsir dalam bukunya "An-Nihayah" menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan "Akhlaq Al-Qur'an" di situ ialah, bahwa Rasulullah itu selalu berpegang pada adab, perlntah-perintah, larangan-larangan, dan ketentuan-ketentuan apapun yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jadi pribadi Rasulullah adalah manifestasi dan realisasi dari ajaran-ajaran Al-Qur'an.  
Kesimpulannya: Pribadi dan Akhlaq Rasulullah s.a.w. memang luar biasa hebatnya. Karena itu tidak hairanlah kalau dalam memberikan komentar tentang pribadi Rasulullah, sehingga ada seorang sahabat pernah berkata: "Aku belum pernah melihat orang yang baik, dahulu maupun sekarang, seperti halnya Muhammad s.a.w.  
3.3.2 Akhlak kepada Allah s.w.t.  
Pada dasarnya, akhlaq manusia kepada Tuhan itu ialah bahwa hendaknya manusia itu beriman kepada Allah dan beribadah atau mengabdi kepadaNya, dengan tulus ikhlals. Beriman kepada Allah, artinya ialah mengakui, mempercayai, atau meyakini bahwa Allah itu ada, dan bersifat dengan segala sifat yang baik dan maha suci dari segala sifat yang buruk.  
Seperti diketahui, bahwa di alam ini ada satu kekuatan tensebunyi yang menggerakkan dan mengatnr seluruh hal ihwal alam. Kekuatan tersembunyi itu bagi alam seperti halnya kemauan kita di dalam diri kita. Dialah yang menjadi sebab ada dan berlangsungnya seluruh kehidupan di alam ini dengan baik, meliputi kehidnpan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, air, udara, dan benda-benda lainnya. Kekuatan tersembunyi ini ialah Allah, Tuhan Seru Sekelian Alam.  
Beriman kepada Allah, tidak cukup hanya sekedar mempercayai akan adanya Allah saja, melainkan sekaligus juga hendaklah diikuti dengan beribadah atau mengabdi kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang merealisasikan yang berupa amalan dan perintah Allah dan dijauhinya segala larangan Allah. Semuanya ini dikerjakan dengan tulus ikhlas, semata-mata hatiya karena Allah saja.  
Karena itu orang yang atheis atau orang yang tidak beriman kepada Allah, ia berarti tidak sopan kepada Allah. Demikian juga orang yang durhaka kepada Allah, ia juga tidak sopan kepada Allah.  
Kata lain dari durhaka ialah maksiat. Maksiat di sini mungkin berupa tidak melaksanakan perintah Tuhan seperti sembahyang lima waktu, puasa ramadhan, berbakti kepada ibu bapa, menuntut ilmu pengetahuan, dan sebagainya, mungkin juga berbentuk melanggar larangan Tuhan seperti berjudi, minum minuman keras, mencuri, takabur, bohong dan lain sebagainya, atau mungkin juga berbentuk kedua-duanya: perintah-perintah Tuhan tidak dilaksanakan dan larangan-laranganNya juga tidak dijauhi.  
Semua kedurhakaan ini apapun bentuk dan macamnya adalah maksiat, dan siapa melakukan kemaksiatan, berarti tidak sopan kepada Tuhan.  
Rasulullah berseru: "Hai anak Adam, taatlah kepada Tuhan-mu, niscaya dinamakan engkau orang yang berakal, dan janganlah durhaka (maksiat) kepada-Nya, niscaya (kalau durhaka) disebut engkau orang yang bodoh". (Hadis Riwayat Abu Nu'aim).  
Suatu dialog tentang ibadah kepada Tuhan, pernah terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari Muaz duduk di belakang Nabi Muhammad di atas keledainya. Nabi berkata: "Hai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?". Muaz menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui". Nabi menjelaskan: "Hak Allah atas hamba ialah, hendaknya hamba beribadah kepada Allah semata-mata dan jangan menyekutukanNya dengan apapun, sedang hak hamba atas Allah ialah, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu".  
Atas dasar dialog Nabi Muhammad dengan Muaz bin Jabal ini, ibadah adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Maka beribadah berarti memenuhi apa yang menjadi hak Allah, dan sebaliknya tidak beribadah sama artinya dengan mencabul hak Allah, suatu perbuatan tak bermoral yang sangat tercela dan tidak dapat dibenarkan.  
Selain itu perlu diingat pula, bahwa tujuan diciptakannya manusia oleh Tuhan ialah untuk beribadah kepadaNya.    Firman Allah s.a.w. bermaksud: “Aku tidak jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu” (Surah al Zariyat ayat 56). Karena itu tidak beribadah, tidak saja merupakan perbuatan tak bermoral yang tidak dapat dibenarkan, tetapi juga berarti tidak memenuhi tujuan dijadikannya manusia oleh Tuhan.
Pengertian beribadah atau mengabdi kepada Tuhan sangat luas. Tidak mungkin dapat diterangkan di sini secara lengkap kerana ruang buku ini terbatas. Tetapi beberapa hal yang termasuk ke dalam pengertian "ibadah" itu yang tergolong penting dan perlu diterangkan, ialah: 1. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. 2. Takut kepada Allah. 3. Cinta kepada Allah  
3.3.2.1 Tidak Mempersekutukan Allah.  
Mempersekutukan Allah ialah membuat syarikat atau sekutu bagi Allah dalam kemutlakan kedudukannya sebagai Tuhan. Tegasnya mempersekutukan Allah maksudnya mempertuhan sesuatu yang bukan Tuhan, sehingga selain Tuhan yang sejati (Allah) dianggap ada lagi Tuhan yang lain.  
Perbuatan demikian disebut syirik, dan orang yang melakukannyg dinamakan musyrik. Syirik adalah dosa besar di samping dosa besar-dosa besar yang lain dalam Islam, seperti durhaka kepada ibu bapa, takabur, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.  
Nabi Muhammad s.a.w menjelaskan: "Ingatlah, bukankah saya telah memberi tahu kamu berkenaan dosa yang paling besar diantara dosa-dosa yang besar?. Pertanyaan ini diucapkannya sampai 3 kali. Jawab para sahabat: "Betul ya Rasulullah". Sabda Nabi lagi: "Dosa paling besar itu ialah menyekutukan Allah dan berani kepada ibu". Nabi bersandar dan terus duduk. Maka sabdanya lagi "Ingtlah, dosa paling besar pula ialah berkata dusta dan kesaksian palsu". Nabi tak henti-hentinya mengulangi hal ini, shingga kita berkata: "Semoga beliau diam" (Riwayat Bukhari-Muslim).  
Syirik memang dosa besar, bahkan sebenarnya derajat kebesarannya terletak di atas dosa besar-dosa besar yang lain. Karena itu syirik adalah paling berbahaya dan paling dikutuk oleh Tuhan, sehingga bagi Tuhan dosa syirik merupakan satu-satunya dosa tak diampun". Firman Allah s.w.t.  
Terjemahan: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang Yang mempersekutukanNya Dengan sesuatu (Apa jua), dan akan mengampunkan Yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut peraturan hukum-hukumNya); dan sesiapa Yang mempersekutukan Allah Dengan sesuatu (Apa jua), maka Sesungguhnya ia telah sesat Dengan kesesatan Yang amat jauh. (Surah al Nisa’:116).  
  
Apa sebab-sebab syirik sangat dikutuk oleh Tuhan? Diantara sebab-sebabnya adalah:  
1. Syirik melanggar ajaran Tauhid yang menjadi ruh agama Islam dan pokok ajaran semua Nabi.  
2. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain seperti mencuri, berjudi, berdusta, khianat, dan lain sebagainya, syirik adalah dosa yang secara langsung menyentuh "diri pribadi" Tuhan.  
3.3.2.2 Takut Kepada Allah   
Sebab -sebab kita wajib takut kepada Allah. Kita semua wajib takut kepada Allah. Kewajipan takut kepada Allah ini karena dua hal:   
1). Agama Islam memang mengajarkan hendaknya semua takut kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an  
Terjemahan: dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang Yang beroleh kemenangan. (Surah an Nur:52).  
  
Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu: Takut kepada Allah di tempat yang tenembunyi maupun di tempat yang terang. Berlaku adil pada waktu rela mau pun pada waktu marah, dan Hidup sederhana pada waktu miskin maupun pada waktu kaya. (Hadis riwayat Abusy-Syaikh).  
Tuhan Allah tidak hanya Maha Pengasih Maha Penyayang, tetapi juga dimana perlu Dia kadang-kadang menghukum siapa yang berani durhaka kepada-Nya. Dia tidak hanya memiliki sorga, tetapi juga mempunyai neraka.  
Hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang durhaka.  
Siapa suka mempelajari sejarah bangsa-bangta yang telah durhaka kepada Tuhan, akan menyadari bahwa Tuhan memang perlu juga ditakuti, sebab terhadap bangsa-bangsa atau ummat-ummat yang durhaka itu berkali-kali Tuhan memperlihatkan hukumannya yang hebat dan dahsyat.  
Ummat Nabi Nub yang kafir, dihancurkan Tuhan dengan banjir .  
Ummat Nabi Hud yang bernama Kaum Ad, dibinasakan Tuhan dengan angin kencang.  
Ummat Nabi Shaleh yang bernama Kaum Tsamud disiksa Tuhan dengan gempa bumi.  
Kaum Nabi Luth yang tinggal di kota Sodom (dekat Laut Mati) yang terkenal kejahatannya dalam hal homosex dibinasakan Tuhan dengan hujan batu dan suara gemuruh.  
  
3.3.2.3 Cinta kepada Allah  
Takut dan cinta kepada Allah  
Tetapi manuaia selain wajib taqwa dan takut kepada Tuhan, juga lebih-lebih lagi hendaklah cinta dan kasih kepada-Nya. Tentang takut dan cinta kepada Allah ini, Nabi Muhammad menerangkan: "Sekiranya orang kafir itu mengerti semua rahmat yang ada di sisi Allah, ia tidak akan putus asa mengharapkan sorga. Sebaliknya sekiranya orang mukmin itu mengerti semua siksa yang ada di sisi Allah, ia tidak akan merasa tenteram dari hal neraka" (Hadis riwayat Bukhari. Firman Allah menyebutkan pula:  
Terjemahan: khabarkanlah kepada hamba-hambaKu (Wahai Muhammad), Bahawa Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi mereka Yang bertaubat dan beramal soleh). dan Bahawa azabKu, ialah azab Yang tidak terperi sakitnya, (bagi mereka Yang tetap Dalam kederhakaannya). (Surah al Hijr:49).  
  
Sebab-sebab kita wajib cinta kepada Allah  
Adapun kewajipan untuk mencintai Allah ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  
1). Agama Islam memang mengajarkan, hendaknya kita semua mencintai Allah, bahkan juga hendaknya mencintai Rasul-Nya. Salah eatu alasannya, antara lain firman Allah:  
Terjemahan: (Walaupun demikian), ada juga di antara manusia Yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang Yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. dan kalaulah orang-orang Yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, Bahawa Sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan Bahawa Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu). (Surah al Baqarah:165).  
  
2). Kita tidak mungkin dapat beragama Islam dengan baik dan sempurna, kalau Allah (dan Rasul-Nya) tidak kita cintai dan kita sayangi. Mencintai Allah di sini maknanya ialah: "Melaksanakan segala yang menjadi kelaziman cinta (kepada Allah), yaitu mentaati-Nya, mendahulukan perintah-Nya atas perintah hawa nafsu; mengikuti dan mematuhi larangan-Nya, walaupun berat dirasa diri (nafsu) karena telah menjadi tradisi dan telah merasa sangat gembiranya")  
3). Selain itu Allah memang Maha Pengasih Maha Penyayang, sehingga karenanya wajib pulalah kita mengasihi dan mencintai-Nya dengan sepenuh hati.  
Pengasih Penyayang Allah.  
Karena kasih-Nya, Dia utus Rasul-Nya kepada manusia, untuk membawa rahmat-Nya. Arti "rahmat" ialah cinta kasih.   
Terjemahan: dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. (Surah al Anbiya’:107).  
  
Pengasih Penyayang Tuhan, terbukti juga pada ajaran memberi Salam. Dalam Islam yang dianjurkan disampaikan salam kepada orahg lain, baik yang telah dikenal atau belum dikenaj, Salam Islam itii berbunyi: "Assalamu ‘Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh" (Selamat sejahtera semoga dilimpahkan Tuhan kepadamu, demikian juga cinta kasih Allah dan keberkatan-Nya).  
Diantara nama-nama baik Tuhan yang disebut Asmaul Husna yang 99 nama banyaknya, nama Ar-Rahman (Pengasih) dan Ar-Rahim (Penyayang) termasuk yang sangat penting, sehingga dalam Al-Qur'an nama itu disebut sampai kira-kira 560 kali.  
Selanjutnya dalam berbuat apa saja asalkan perbuatan yang baik orang Islam diminta untuk selalu memulainya dengan menyebut: Bismillahir Rahmanir Rahiem (dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang).  
Pengasih Penyayang Tuhan dapat diketahui juga, dari macam-macam rizki dan nikmat karunia yang berupa apapun yang tidak terkira banyaknya yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bahkan orang-orang yang sudah jelas durhaka kepadaNya pun tidak dibiarkan mati ketaparan, tetapi tetap dijamin rezekinya oleh Tuhan.  
Rasulullah menerangkan: "Tidak ada seseoarang atau sesuatupun yang lebih sabar dari pada Allah terhadap caci-makian yang didengarnya. Manusia menuduh Allah punya anak, tetapi Allah tetap mengampuni mereka dan memberi rezki kepada mereka" (Riwayat Bukhari).   
Dalam sebuah Hadis riwayat Bukhari yang lain, Nabi Muhammad menerangkan, bahwa sesudah Allah selesai menciptakan makhluk-Nya, Allah menuliskan di dalam Kitab-Nya, satu ketentuan bahwa: "Rahmat atau cinta kasih-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku".  
Rasulullah saw menerangfcan pula, bahwa rahmat aUJa cinta kasfli Tuhan itu ada 100 (seratus) bagian banyaknya. D«ri 100 bagian ini, 99 bagian ditahan di sisi Tuhan sendiri, sedang yang satu bagian diturunkan ke muka bumi. Namun dengan hanya cinta kasih Tuhan yang satu bagian ini saja, telah timbul cinta kasih diantara sesama makhluk di bumi, sampai-sampai kuda betina pun mengangkat kakinya karena khawatir akan menginjak anaknya. (Riwayat Bukhari).  
Kemudian rahmat Allah, terbukti pula dengan diciptakannya sorga sebagai tempat kenikmatan yang tiada terkira hebatnya.  
Di riwayatkan oleh At-Turmuzi dari Saad bin Abi Waqqas, dari bapaknya, dari neneknya, bahwa Rasulullah s.a.w. berkata: "Sekiranya seorang penghuni sorga datang ke dunia ini dengan memakai perhiasan gelang, maka sinar gelangnya itu akan mengaburkan sinar matahari, sebagaimana sinar matahari mengaburkan sinar bintang-bintang".  
Dalam Hadis yang lain diterangkan: "Sekiranya seorang wanita sorga datang ke dunia ini dengan wangi-wangiannya, maka akan penuhlah seluruh permukaan bumi ini dengan bau yang wangi itu".  
Kehebatan kenikmatan yang ada di sorga, sukar untuk dapat di bayangkan, sebab dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah menerangkan firman Allah yang menyebutkan: "Aku sediakan bagi hamba-hamba-Ku yang shaleh, apa yaag tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan tak pernah terkhayal dalam khayal raanusia"  
Dengan keterangan-keterangan ini jelaslah, bahwa Tuhan memang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka sudah selayaknya kalau manusiapun juga kasih dan sayang kapada-Nya.  
Tumpuan dan puncak cinta orang mukmin.  
Hanya saja perlu diketahui, bahwa bagi muslim atau bagi mukmin, cinta kepada Tuhan handaknya merupakan cintanya yang sejati dan cintanya yang tertinggi. Baginya, Allah adalah tumpuan segala cintanya dan puncak segala cintanya dalam hidup ini, yang tidak boleh dikalahkan oleh cintanya kepada apapun juga selain Allah, seperti suami atau istri, anak, harta benda, pangkat dan lain sebagainya. Dan kalaupun segala yang selain Allah ini dicintai, hendaklah hal ini dilakukan di dalam kerangka cintanya yang lebih besar, yaitu cinta kepada Allah.  
Jadi di dalam pertumbuhan cinta kepada Tuhan ini, kian lama kian hilanglah kepentingan diri sendiri, sebab kepentingan diri sendiri itu telah terkurban ke dalam kepentingan yang lebih besar, yaitu malaksanakan kehendak Allah dengan penuh kasih penuh sayang.   
Itulah sebabnya Nabi Ibrahim dahulu mampu memenuhi perintah berat dari Tuhan untuk menyembelih puteranya (yaitu Ismail), sekalipun Ismail adalah puteranya yang telah lama dinanti-nantikan dan merupakan puteranya yang hanya satu-satunya pula.  
Nabi Muhammad berkata: "Ada tiga perkara barangsiapa dapat mencapainya, ia akan mendapatkan begaimana manunya iman, yaitu: 1). Bahwa Allah dan rasul-Nya lebih dicintainya daripada apa juapun yang lain, 2). Bahwa ia cinta kepada seseorang tetapi cintanya itu tiada lain karena cintanya kepada Allah jua, dan 3). Bahwa ia tidak suka kembali menjadi kafir seperti halnya bencinya kalau dilemparkan ke dalam api" (Riwayat Bukhari)  
Imam Al-Ghazali menerangkan, bahwa tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah ialah:  
1. Orang itu selalu ingat akan mati, sebab kematian adalah perjumpaan dengan "sang kekasih" yaitu Tuhan.  
2. Orang itu dengan suka rela ingin berkurban untuk Tuhan dan ingin mendekatkan dirinya kepada-Nya.  
3. Orang itu akan selalu ingat kepada Tuhan, dan ingat kepada Tuhan ini akan membawa kesegaran bagi jiwanya.  
4. Orang itu akan cinta pula kepada firman-firman Tuhan yaitu Al-Qur'an dan cinta kepada Rasul-Nya yaitu Muhammad SAW.  
5. Orang itu akan merasa ringan dan senang hati beribadah kepada Tuhan.  
6. Orang itu akan cinta pula kepada orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, dan benci kepada kaum kafir dan munafik.  
Pada suatu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Allah: "Ya Allah, siapakah kekasih Engkau?" Jawab Tuhan: "Mereka yang tetap bersatu dengan-Ku seperti seorang bayi bersatu dengan ibunya, berlindung di dalam ingat kepada-Ku seperti seekor burung mencari perlindungan dalam sarangnya, dan gusar melihat dosanya sebagai singa yang gusar karena takut akan sesuatu.  
3.3.3 Berakhlak Kepada Nabi Muhammad s.a.w.  
Seperti juga akhlaq kepada Allah, maka akhlaq manusia kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentu saja pertama-tama ialah: beriman kepada Muhammad s.a.w., yaitu percaya bahwa baliau adalah betul Nabi dan Rasul (Utusan) Allah kepada seluruh manusia.  
Terjemahan: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (di utus oleh Allah) Yang Menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang menghidupkan dan mematikan. oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi Yang Ummi Yang beriman kepada Allah dan Kalimah-kalimahNya (Kitab-kitabNya); dan ikutilah Dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk". (Surah al A’raf:158).  
  
Bagi orang yang (ingin) beragama Islam, iman kepada Nabi Muhammad saw ini, adalah modal utama di samping iman kepada Allah, sebab kedua hal ini disebntkan dalam dua kalimah syahadat Islam yang merapakan pintu gerbang masuk Agama Islam. Orang tidak mungkin menjadi muslim dan tidak akan sah kemuslimannya kalau hanya beriman kepada salah satunya saja dengan mengingkari kepada yang lain.  
Kenabian/kerasulan Muhammad s.a.w banyak bukti-buktinya, dan bukti-bukti ini tidak saja terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi juga terdapat dalam fakta-fakta sejarah dan dalam Kitab-Kitab Suci lama seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Injil Barnabas, di samping juga tidak kurang-kurangnya terdapat pada akhlaq dan tingkah laku Nabi Muhammad sendiri.  
Bukti kenabian Muhammad s.a.w dari segi moral, pernah dikemukakan oleh Al-Jahidh seorang penyair dan failoeof terkenaL la berkata: "Suatu tanda lagi yang tak mudah diketahui oleh orang awam, tetapi bila diterangkan, maka orang awam dan bukan awam akan sama-sama dapat menyelaminya, ialah: budi pekerti dan amal perbuatan yang tak dapat berkumpul semuanya itu pada diri seorang manusia pun selain Muhammad, baik sebelumnya atau pun sesudahnya. Belum pernah ada cerita bahwa ada tingkat kesabaran manusia yang menandingi tingkat kesabaran Muhammad. Belum pernah ada riwayat bahwa ada tingkat kesantunan yang menyamai tingkat kesantunan Muhammad. Belum pernah kita dengar ada orang yang menepati janji sebagai halnya Muhammad. Dan behum pernah ada orang yang murah tangan sebagai halnya Muhammad"  
Ibnu Hazm dalam bukunya "Al- Fashel" membuktikan kenabian Muhammad dari segi fakta sejarah, yaitu dari keberhasilan missi beliau yang gilang gemilang. Ia menulis: "Keterangan yang tepat sekali untuk menyatakan kebenaram kenabian Muhammad, ialah: kedatangan Nabi itu kepada kaum yang berkepala batu, yang enggan tunduk kepada kemauan siapa pun juga, walaupun betapa perkasanya; kaum yang tak suka menurut; kaum yang angkuh, sombong dan pongah; kaum yang berwatak singa yang suka terkam-menerkam. Akan tetapi hanya dalam tempo yang tidak seberapa lama, Muhammad telah mampu menjadikan kaum yang berotak batu itu menjadi air yang sangat lembut, menjadi manusia yang berbakti, manusia yang berharga, manusia yang tunduk patuh kepada segala perintah Allah".  
Tetapi bukti terpenting atas kenabian/kerasulan Muhammad saw., kiranya ialah wahyu Al-Qur'an yang dibawanya yang merupakan mu'jizat beliau yang terbesar. Mujizat adalah suatu keluarbiasaan yang terjadi pada diri seorang Rasul sebagai bukti bahwa yang membawanya betul seorang Utusan Tuhan. Al-Qur'an memang luar biasa, baik bahasa maupun isi yang dikandungnya. Ia diturunkan dalam bahasa Arab yang indah dan amat tinggi mutu sasteranya. Demikian rupa keindahannya, sehingga tidak dapat ditiru oleh siapapun juga.  
Patuh Kepada Nabi Muhammad s.a.w.  
Seperti halnya beriman kepada Allah yang membawa kesan untuk taat kepada-Nya, maka beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga membawa kesan untuk tunduk patuh kepadanya.  
Terjemahan: Katakanlah lagi (kepada mereka): " Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kepada Rasul Allah. kemudian jika kamu berpaling ingkar maka ketahuilah Bahawa Sesungguhnya Rasul Allah hanya bertanggungjawab akan apa Yang ditugaskan kepadaNya, dan kamu pula bertanggungjawab akan apa Yang ditugaskan kepada kamu. dan jika kamu taat kepadanya nescaya kamu beroleh hidayah petunjuk; dan (sebenarnya) Rasul Allah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah Dengan penjelasan Yang terang nyata". (Surah an Nur:54).  
  
Cinta Kepada Nabi Muhammad Saw.  
Tuhan kita cintai, maka orang yang menjadi Nabi dan Rasul-Nya pun hendaknya juga kita sayangi. Dan seperti halnya cinta kepada Allah, maka sayang kepada Nabi Muhammad s.a.w. hendaknya juga merupakan cinta yang tertinggi. Cinta kepada Tuhan dan Rasul-Nya tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada segala apa juapun selain keduanya.  
Nabi Muhammad bersabda: "Tidak beriman salah seorang diantaramu, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya". [Riwayat Bukhari - Muslim],  
Cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup sekedar dilahirkan dalam bentuk pengakuan kata-kata, melainkan juga hendaklah dibuktikan dalam bentuk perbuatan yang nyata, antara lain dengan:  
1. Mengamalkan dan memtuhi agama Islam yang diajarkannya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an manpun dalam Hadis atau Sunnahnya.  
2. Berjuang menegakkan, mengembangkan dan membela ajaran-ajarannya, termasuk pula: menjaga kemurniannya dari segala bid'ah dan khurafat.  
3. Memuliakan Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak bershalawat kepadanya.  
4. Memuliakan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sabda Rasulullah s.a.w. "Janganlah kamu cela sahabat-sahabatku. Andaikata seorang di antara kamu memberikan infaq emas [untuk kepentingan Islam] sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai menyamai satu mud makanan seseorang diantara mereka itu, bahkan setengah mud pun tidak". [Riwayat Bukhari].  
Contoh-contoh dari mereka yang telah berhasil mencapai cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW, banyak sekali, terutama dari kalangan para sahabat sendiri. Misalnya paman Nabi sendiri yang bernama Hamzah, Dia sampai gugur sebagai syahid di medan perang Uhud dalam melindungi Muhammad SAW dari serangan hujan panah pihak musuh.  
Muazin Nabi yang bernama Bilal, di kala hendak menghembuskan nafasnya yang penghabisan beberapa kawannya yang menyaksikan berkata: "Aduh, betapa pedih hati kami". Mendengar kata-kata ini Bilal justru menjawab: "Wahai, betapa gembira hatiku; esok aku akan segera bertemu dengan Muhammad (di akhirat)".  
Suatu berita duka disampaikan kepada seorang wanita di kota Medinah, bahwa ayah, suami dan suadara laki-lakinya gugur sebagai syuhada' di medan perang Uhud dalam membela agama Islam. Wanita itu bertanya: "Bagaimana keadaan Rasulullah?. Jawab orang: "Rasulullah selamat". Tetapi rupanya wanita itu belum begitu yakin akan keselamatan Rasulullah, sehingga ia minta diizinkan untuk melihat Rasulullah. Dan sesudah dilihatnya bahwa Rasulullah betul selamat, ia berkata: "Segala bencana yang menimpa diriku, kecil belaka rasanya, asalkan Rasulullah selamat sejahtera."  
Tatkala Zaid ibnu Datsanah dibawa orang-orang kafir Mekkah keluar kota untuk dibunuh, ia ditanya oleh mereka: "Maukah engkau kami bawa kembali ke kota untuk kami gantikan dengan Muhammad?". Zaid menjawab: "Aku tidak senang Muhammad terkena duri di tempatnya yang sekarang, konon lagi ia mau dibawa kemari untuk dipenggal batang lehernya". Mendengar ucapan Zaid ini, Abu Sufyan (pemimpin orang-orang kafir) berkata:"Belum pernah aku lihat manusia mencintai sahabat nya, seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad".  
Tetapi perlu diketahui, bahwa cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. seperti yang dilakukan oleh para sahabat ini, tentunya hanya boleh dikerjakan pada waktu Nabi Muhammad s.a.w. masih hidup, sedang sesudah beliau wafat maka cara mencintai beliau ialah dengan jalan sebagaimana yang telah diterangkan dengan berselawat dan melaksanakan perintahnya.  
Sayang kepada Nabi Muhammad s.a.w. sangat menguntungkan. Ini dapat dibuktikan dengan kisah yang pernah terjadi pada masa hayat Nabi, yaitu kisah seorang budak yang telah di merdekakan oleh Nabi, Bernama Tsauban.   
Tsauban cinta benar kepada Nabi, sehingga hatinya tak tertahan kalau lama tidak melihatnya, Suatu ketika ia tidak dapat melihat wajah Nabi beberapa hari lamanya. Mukanya menjadi pucat, badan kurus dan hatinya gundah gulana. Ketika bertemu dengan Nabi, ia ditanya tentang perobahan keadaannya yang demikian itu. Tsauban menjawab: "Saya tidak sakit ya Rasulullah. Hanya saja, apabila saya terhalang melihat wajah tuan, saya tak dapat menahan hati. Dan saya takut benar, di akhirat nanti saya tidak dapat memandang wajahmu, ya Rasulullah. Tuan berada di sorga di tempat yang sangat tinggi. Saya tentu tidak dapat menyertai tuan". Mendengar kata-kata Tsauban ini. Nabi berkata: "Anta ma'a man ahbabta" (Engkau beserta orang yang Engkau cintai).  
Pada saat itu pula, turunlah kemudian wahyu Al-Qur'an  
Terjemahan: dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang Yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, Iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang Yang Syahid, serta orang-orang Yang soleh. dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang Yang taat). (Surah an Nisa’:69).  
  
3.3.4 Akhlak Kepada Ibu Bapa  
Dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, maka dua orang tua iaitu ibu dan bapa, menduduki tempat yang paling istimewa. Bahkan dalam tertib kepada siapa manusia haras berbakti, kiranya ibu dan bapa menduduki tempat kedua sesudah Tuhan dan Rasul-Nya. Karena itu dari kalangan manusia di muka bumi ini, tidak ada seorangpun yang dapat menyamai kedudukan ibu dan bapa yang sangat terhormat ini, apalagi mengalahkannya.  
Demikian istimewa dan terhormat kedudukan ibu dan bapa sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa: "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terktak pada kemurkaan ibu bapa". (Hdith Riwayat Tirmidzi).  
Mengapa begitu istimewa kedudukan ibu dan bapa?  
Sebabnya ialah, karena ibu dan bapa sangat besar jasanya kepada kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih besar jasanya kepada kita daripada ibu bapa kita masing-masing. Dengan susah payah kita dihamilkan, dilahirkan, didewasakan, dididik dan dicukupi segala keperluan hidup kita. Dan semuanya itu dikerjakannya dengan tulus ikhlas dan kasih sayang.  
Oleh ibu bapa hendaklah mendapat tempat pertama dan utama, lebih daripada kepada yang lain-lain. Sangat keliru kalau orang membina hubungan baiknya dengan lain-lain orang seperti istri, suami, anak, pacar, kawan sekerja, kawan belajar, tetangga, pejabat dan lain sebagainya, tetapi hubungan baiknya dengan ibu bapanya sendiri diabaikan, apalagi didurhakai.  
Pendek kata buat baik keapda dua ibu bapa adalah wajib kita lakukan iaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapa kita masing-masing, dan hal itu hendaknya dalam diletakkan tempat yang pertama daripada berbuat baik kepada lain-lain.  
Berbuat baik di sini mengandung arti yang luas, meliputi pekerjaan apa saja yang dapat disebut "baik", yang berupa perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' 23 - 24 dicontohkan berbuat baik kepada ibu bapa itu, misalnya berkata dengan sopan dan hormat, merendahkan diri dengan kasih sayang, dan berdoa untuk keduanya mudah-mudahan keduanya dicintai Tuhan seperti halnya keduanya telah mencintai kita sewaktu kita masih kecil.  
Terjemahan: dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya Engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah Engkau berbuat baik kepada ibu bapa. jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua Dalam jagaan dan peliharaanMu, maka janganlah Engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah Engkau menengking menyergah mereka, tetapi Katakanlah kepada mereka perkataan Yang mulia (yang bersopan santun). dan hendaklah Engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, Dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." (Surah al Isra’:23-24).  
  
Keutamaan Ibu Dari Bapa  
Ibu dan bapa kita masing-masing adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita, terutama sekali ialah ibu. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang menanggung derita sengsara, susah payah dan lain sebagainya karena kita, lebih daripada ibu kita.  
Al-Qur'an melukiskan sebagian dari derita sengsara ibu ini, dengan kata-katanya yang indah ringkas:   
Terjemahan: dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya Dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya Dengan menanggung susah payah. sedang tempoh mengandungnya beserta Dengan tempoh menceraikan susunya ialah Dalam masa tiga puluh bulan. setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa Yang sempurna kekuatanNya dan sampai ke peringkat umur empat puluh tahun, berdoalah ia Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu Yang Engkau kurniakan kepadaKu dan kepada ibu bapaku, dan supaya Aku tetap mengerjakan amal soleh Yang Engkau redai; dan Jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke Dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepadaMu, dan Sesungguhnya Aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadaMu)". (Surah al Ahqaf:15).  
  
Sehabis hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi menerangkan, bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah s.a.w. Kepada Rasuhullah laki-laki itu menerangkan perihal kebaikan yang dilakukannya kepada ibunya. Dikatakannya bahwa ia mempunyai seorang ibu. Digendongnya ibunya itu di atas punggungnya. Tidak pernah ia bermasam muka kepadanya, dan diserahkannya pula kepadanya hasil mata pencahariannya. Kemudian laki-laki itu bertanya: "Sudahkah saya membalas budi ibu saya?". Jawab Rasulullah s.a.w.: "Tidak! Membalas satu nafasnya yang panjangpun tidak!" Selanjutnya ketika laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi mengapa demikian, Nabi memberikan jawaban:"Karena ibumu memelihara kamu dan ia suka kamu panjang umur, sedang kamu memelihara dia tetapi kamu inginkan dia segera mati"  
Menurut ukuran kita, berangkali bakti laki-laki tersebut kepada ibunya seperti yang diterangkan oleh Hadis tersebut di atas, sudah luar biasa. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa hal itu sama sekali belum boleh membalas budi ibunya, bahkan walaupun hanya membalas satu nafasnya yang panjang pun belum boleh.  
Ini menunjukkan, betapa besar dan betapa agung jasa ibu kepada puteranya. Demikian besarnya, sehingga jasanya itu tidak akan terbalas oleh kebaikan puteranya yang bagaimanapun juga  
Sesuai dengan hal ini maka wajarlah kalau ibu mempunyai kedudukan sedikit lebih istimewa daripada bapa, sehingga sebagai kesannya ibu harus mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa pula dari pada bapa.  
Sabda Nabi s.a.w.: "Orang yang paling besar haknya kepada anak, ialah ibunya"., [Riwayat Hakim].  
Dalam Hadis riwayat Dailami, beliau bersabda pula: "Jika ibu dan bapamu memanggil kamu, datanglah [lebih dahulu] kepada ibumu".  
Kemudian sebuah Hadis riwayat Bukhari - Muslim menyebutkan, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, siapkah orang yang lebih berhak saya pergauli dengan baik?" Jawab beliau: "Ibumu". Ia bertanya lagi: "Sesudah itu siapa?". Jawab beliau: "Ibumu". dia bertanya lagi: "Sesudah itu siapa"?. Beliau tetap memberikan jawaban seperti semula: "Ibumu. Untuk ke 4 kalinya ia bertanya lagi: Sesudah itu siapa ?". Jawab beliau: "Kemudian bapamu".  
Pernah juga ada aeorang laki-laki minta izin kepada Nabi untul ikut berperang membela agama Islam. Tetapi ia ditanya oleh Nabi. "Engkau mempunyai ibu?". Jawabnya: "Mempunyai". Nabi memerintahkan: "Jaga baik-baik ibumu, karena sorga itu ada di bawah kakinya". (Riwayat Ibnu Majah).  
Dalam pengertian yang sama, dalam Hadis lain riwayat Ahmad, beliau bersabda: "Sorga itu (terletak) di bawah telapak kaki para ibu".  
Jadi Nabi tidak mengizinkan laki-laki teraebut pergi berperang membela agama Islam dengan meninggalkan ibunya, sebab hal itu menjadikan ibunya terlantar. Maka berperang untuk keluhuran agama Islampun, tidak dapat mengalahkan kewajiban berbakti kepada ibu. Kedudukan ibu rupanya masih terlalu tinggi untuk dapat di kalahkan oleh alasan "jihad".  
Lagi pula apa    yang mau dicari dengan berperang di jalan Allah? Ingin mati syahid supaya dapat masuk surga tanpa hisab? Padahal surga itu terletak di bawah telapak kaki ibundanya sendiri?
Tetapi tentu saja, lain halnya kalau kepergian berperang laki-laki tersebut tidak menyebabkan nasib ibunya terlantar, misalnya karena telah ada orang lain yang memeliharanya. Kalau demikian, tentulah laki-laki tersebut dapat dibenarkan pergi berperang meninggalkan ibunya. Dan maksud kata-kata: "Surga itu di bawah telapak kaki ibu" ialah, bahwa bagaimana juga banyak dan baiknya orang beribadah kepada Tuhan, semua ibadahnya itu akan percuma dan ia tidak akan mungkin mencapai sorga kalau ibunya didurhakai.  
Jadi jelas, bahwa ibu mempunyai keutamaan yang lebih daripada bapa.  
Tetapi  tentu  saja,  dengan  ini  tidaklah   berarti  bahwa   dalam mengutamakan kebaktiannya kepada ibu lantas begitu saja orang boleh memandang mudah dan meremehkan hubungan baiknya dengan bapa. Kedua orang tua ibu dan bapa semuanya        wajib kita muliakan, kita hormat. Hanya saja keutamaan pertama ialah ibu.  


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com
No comments:

Post a Comment