Monday, June 12, 2017

Sukatan Pelajaran IDA102 Intrim

1. Alam dan Manusia
1.1 Kejadian alam
1.2 Kejadian manusia
1.3 Tanggung jawab sebagai seorang manusia

2. Manusia dan agama
2.1 Keperluan manusia kepada agama
2.2 Agama samawi dan kitab-kitab suci
2.3 Tujuan agama

3. Konsep kepercayaan dan amalan
3.1 Konsep kepercayaan dan keimanan
3.2 Suruhan dan tegahan dalam agama
3.3 Sejarah umat terdahulu

4. Akhlak dan kehidupan manusia
4.1 Maksud moral, etika dan akhlak
4.2 Sumber dan pembahagian akhlak
4.3 Pengaruh akhlak dalam kehidupan
4.4 Akhlak para nabi dan rasul

5. Cabaran dan penyelesaian isu kontemporari
5.1 Pengaruh teknologi
5.2 Pengaruh ideologi
5.3 Sosio-budaya


No comments:

Post a Comment